Persoonallisuushäiriöissä ihmisen käyttäytyminen, tunteet, kokemukset ja ajattelu poikkeavat jollain tavalla siitä, miten ihmiset keskimäärin kohtaavat tiettyjä tilanteita tai kokemuksia.

Pakko-oireisessa persoonallisuushäiriössä (OCPD), josta käytetään myös termiä vaativa persoonallisuus, korostuvat järjestelmällisyys, kontrollin tarve ja täydellisyyden tavoittelu. Kyseinen persoonallisuushäiriö ei ole sama asia kuin pakko-oireinen häiriö (OCD). Pakko-oireiseen häiriöön kuuluu epämiellyttäviä, ahdistavia ja läpitunkeutuvia ajatuksia, minkä lisäksi pakko-oireisesta häiriöstä kärsivä henkilö tiedostaa ajatustensa ja toimintansa irrationaalisuuden, toisin kuin pakko-oireisessa persoonallisuushäiriössä. Persoonallisuushäiriöstä kärsivä pakko-oireinen henkilö uskoo oman käyttäytymisensä olevan oikeutettua ja tarpeellista.

Työ on usein suuressa roolissa pakko-oireisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivän ihmisen elämässä ja työn tekeminen tapahtuu herkästi ihmissuhteiden ja muiden aktiviteettien kustannuksella. Ihmissuhteet eivät ole henkilön elämässä kovinkaan tärkeässä asemassa ja hänen on haastavaa ilmaista tunteitaan tai muodostaa ja ylläpitää merkityksellisiä ihmissuhteita. Pakko-oireinen näyttäytyy muille maneereiltaan jäykkänä ja muodollisena.

Muut ihmiset näkevät pakko-oireisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivän herkästi kontrolloivana, sillä hän on toimintatavoissaan joustamaton, eikä ole avoin muiden ehdotuksille. Hän uskoo omien toimintatapojensa olevan ainoita oikeita ja keskittyy toiminnassaan liiallisesti yksityiskohtiin. Joustamattomuus näkyy lisäksi henkilön moraaleissa ja arvoissa. Pakko-oireinen ahdistuu sotkuisuudesta ja epäjärjestyksestä. Työtovereiden kanssa työskenteleminen vaatii sitä, että työ suoritetaan pakko-oireisen henkilön asettamien ehtojen mukaisesti ja työssään hänen on haastavaa delegoida työtehtäviä muille.

Vaikka pakko-oireinen on tarkka työstään, on työskentely usein epätehokasta liiallisen yksityiskohtaisuuden ja ylitunnollisuuden vuoksi. Henkilö ei kykene jättämään asioita sattuman varaan ja orjallisuus työskentelyä kohtaan tulee ilmi myös hänen taipumuksessaan noudattaa tiukasti erilaisia sääntöjä ja aikatauluja. Korkeat vaatimukset itseä kohtaan saattavat lopulta estää henkilöä suorittamasta aloittamiaan asioita päätökseen. Rahan suhteen pakko-oireisen persoonallisuushäiriön omaava henkilö on usein joustamattoman säästäväinen ja pihi.

Apua persoonallisuushäiriöihin

Persoonallisuushäiriöihin on saatavilla hoitoa, johon tyypillisesti kuuluu psykoterapia ja lääkehoito. Apua kaikkiin kohtaamiisi haasteisiin voit lähteä hakemaan perus-, opiskelu- ja työterveydenhuollon kautta. Myös asiantuntijamme auttavat sinua puhelimitse oikean avun löytämisessä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset