Liikunta on monille ensisijainen vaihtoehto psyykkisen pahan olon purkamiselle ja stressinhallinnalle. Sen onkin tutkitusti todistettu vähentävän stressiä, kohottavan mielialaa, vähentävän riskiä sairastua moniin mielenterveyshäiriöihin, kuten masennukseen ja ahdistuneisuushäiriöhin, ja lieventävän niiden oireita.

Tutkimuksissa eniten mielenterveyttä ja hyvinvointia näyttäisi parantavan aerobinen liikunta, eli kestävyyskuntoa ylläpitävät ja parantavat liikuntamuodot, kuten kävely, juoksu, pyöräily, jumpat ja uinti. Tärkeintä on kuitenkin löytää itselle mieluisa liikunnan muoto, jota jaksaa harrastaa säännöllisesti.

Millaisin mekanismein liikunta vaikuttaa mielenterveyteen?

Liikunnan positiiviset vaikutukset mielenterveydelle selittyvät osin sen aikaansaamilla kehon fysiologisilla muutoksilla kuin myös psykologisilla tekijöillä. Liikunta esimerkiksi vähentää kehon stressihormonien, kuten kortisolin, tasoja ja toisaalta lisää mielihyvää tuottavien hormonien, kuten endorfiinin, tuotantoa. Liikunta parantaa myös fyysistä kuntoa ja toimintakykyä, joilla on oleellinen merkitys myös mielenterveydellemme. Psykologisesta näkökulmasta liikunnan katsotaan mahdollistavan henkisen irrottautumisen huolista ja murheista, minkä takia se toimii oivana stressinhallinnan keinona. Liikunta tuo myös onnistumisen kokemuksia elämään, mikä auttaa kohottamaan itsetuntoa.

Liikunnan lisääminen arkeen hyvinvoinnin tueksi

Jos jaksamisesi on tällä hetkellä koetuksella, mutta haluat lisätä liikuntaa elämääsi, voi olla järkevää aloittaa pienillä muutoksilla. Esimerkiksi pienen kävelylenkin tai lyhyen kotona tehdyn jumppatuokion lisääminen arkeen voivat auttaa sinua alkuun pääsemisessä. Varsinkin jos ei ole aiempaa liikuntataustaa tai on ollut pitempään tauolla, voi liikkuminen tuntua alkuun hankalalta. Säännöllisesti ja itselle sopivalla intensiteetillä harjoitettuna se kuitenkin ajan mittaan helpottuu. Tärkeää on kuunnella omaa kehoa ja edetä omaan tahtiin.

Jos mielenterveyden tilasi huolestuttaa sinua ja tarvitset keskusteluapua tai neuvontaa, voit soittaa asiantuntijallamme alla olevaan numeroon.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset