Mikäli henkilö kokee psykoottisia oireita, mutta hänen oireensa eivät sovi tiettyyn psykoottiseen häiriöön, diagnoosia varten ei vielä ole vielä kerätty riittävästi tietoa tai kerätty tieto on ristiriitaista, voidaan hänelle diagnosoida määrittämätön ei-elimellinen psykoottinen häiriö. Tämän vuoksi määrittämätön ei-elimellinen psykoottinen häiriö diagnosoidaankin useimmiten psykoottisten oireiden esiintyessä ensi kertaa. Diagnoosin on mahdollista tarkentua myöhemmin esimerkiksi skitsofreniaksi, muuksi psykoottiseksi häiriöksi tai masennukseksi. Oireet saattavat aiheuttaa henkilölle itselleen kuormitusta ja toimintakyvyn laskua, mikä voi heijastua esimerkiksi työhön ja sosiaalisiin suhteisiin.

Tukea ja apua

Mikäli sinulla on herännyt huoli omasta tai läheisesi hyvinvoinnista, voit aloittaa avun hakemisen hakeutumalla perusterveydenhuollon piiriin tai ottamalla yhteyttä puhelimitse asiantuntijoihimme.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset