Lyhytkestoisessa psykoosissa psykoottista oireilua ilmenee alle kuukauden ajan, jonka jälkeen henkilön toimintakyky palautuu aiemmalle tasolle. Lyhytkestoinen psykoosi vääristää todellisuudentajua ja siihen liittyy aistiharhoja, harhaluuloja sekä käyttäytymisen ja puheen hajanaisuutta.

Psykoosin laukaisevina tekijöinä voi toimia traumaattiset tapahtumat, tilanteet, jotka muistuttavat aiemmasta tietoisuuden ulkopuolelle syrjäytetystä traumaattisesta tapahtumasta tai tilanteet, joihin liittyy erityisen voimakasta stressiä. Myös jotkin huumeet ja vieroitusoireyhtymä voivat aiheuttaa hetkellistä psykoottista oireilua.

Lapsivuodepsykoosiksi kutsutaan vanhemman synnytyksen jälkeen ilmenevää lyhytkestoista psykoosia, joka alkaa pääsääntöisesti noin kuukauden kuluttua synnytyksestä. Lapsen saaminen ja synnytys ovat stressaavia kokemuksia ja vaikuttavat synnyttäneen vanhemman hormonitasapainoon, vaikka uusi perheenjäsen olisikin toivottu ja pitkään odotettu.

Aluksi henkilöllä esiintyy unettomuutta, väsymystä ja itkuisuutta, joka muuttuu epäluuloloisuudeksi, toimintakyvyttömyydeksi ja hajanaisuudeksi. Lapsivuodepsykoosiin saattaa kuulua myös harhaluuloja ja aistiharhoja. Koska vanhempi ei kykene hetkellisesti huolehtimaan yksin lapsesta, on syytä oireiden alkaessa hakeutua välittömästi sairaalahoitoon. Tarvittaessa ja tilanteen salliessa, voidaan lapsi ottaa äidin mukana hoitoon. Suurin osa lapsivuodepsykoosiin sairastuneista toipuu entiselleen ja on siten valmis vanhemmuuteen oireiden väistyttyä.

Lyhytkestoisen psykoosin puhkeaminen voi olla henkilölle itselleen sekä hänen läheisilleen uusi ja pelottava tilanne. Oireilun aikana on tärkeää, että henkilö saa ymmärrystä ja turvaa. Lääkärin luokse onkin syytä hakeutua heti oireiden alkaessa. Hoidon tavoitteena on saada akuutti sairausjakso hallintaan ja estää oireiden uusiutuminen. Mikäli psykoottisten oireiden taustalla on käsittelemätön trauma, on sen käsittely esimerkiksi psykoterapiassa, osa hoitoa.

Tukea ja apua

Mikäli sinulla on herännyt huoli omasta tai läheisesi hyvinvoinnista, voit tutustua psykoosin oireisiin ja aloittaa avun hakemisen ottamalla yhteyttä puhelimitse asiantuntijoihimme.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset