Psykoottinen masennus on yksi masennustilojen alatyypeistä ja se on vakavuudeltaan vaikein masennuksen muoto. Psykoottisen masennuksen oirekuvaan kuuluu tyypillisten vakavien masennusoireiden lisäksi psykoottista oireilua eli harhaluuloja ja aistiharhoja. Tauti heikentää merkittävästi toimintakykyä ja elämänlaatua sekä nostaa kuolleisuusriskiä.

Psykoottisen masennuksen oireet

Psykoottisessa masennuksessa itse masennusoireilu on tyypiltään vakavaa, jonka lisäksi esiintyy harhaluuloja ja aistiharhoja. Masennuksen ydinoire on pitkäkestoinen alentunut mieliala, joka aiheuttaa haittaa toimintakyvylle. Muita tyypillisiä oireita ovat muun muassa unettomuus ja väsymys, keskittymis- ja muistivaikeudet sekä arvottomuuden ja toivottomuuden tunteet. Vakavissa masennustiloissa esiintyy lisäksi itsetuhoisuutta ja kuolemantoiveita.

Psykoottiset oireet ilmenevät harhaluuloina ja aistiharhoina. Aistiharhat voivat olla esimerkiksi kuulo- tai näköharhoja. Harhaluulot ovat taas virheellisiä uskomuksia, joista yksilö ei pysty luopumaan vaikka ne todistettaisiinkin hänelle vääriksi ja jotka usein pohjautuvat koettuihin aistiharhoihin. Psykoottiset oireet ovat yleensä pelottavia kokemuksia yksilölle, eikä hän osaa erottaa niitä todellisuudesta.

Psykoottisen masennuksen diagnosointi ja hoito

Psykoottisen masennuksen diagnosoinnista ja hoidon suunnittelusta vastaa psykiatrian erikoislääkäri. Usein hoito aloitetaan psykiatrisella osastohoidolla ja hoidossa käytetään sähköhoitoa sekä masennus- ja psykoosilääkkeitä. Lisäksi voidaan käyttää psykoterapiaa.

Psykoottisesta masennuksesta kärsivän on syytä hakeutua suoraan päivystykseen, sillä tautiin voi liittyä suuri itsemurhariski ja todellisuudentajun hämärtymisen takia kyvyttömyys huolehtia itsestään.

Jos läheisesi mielenterveys huolestuttaa sinua ja tarvitset asiaan tukea ja neuvontaa, älä epäröi soittaa asiantuntijallemme alla olevaan numeroon.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset