Ympärivuorokautinen reaaliaikainen uutistulva on ajanut meidät kohtaamaan uudenlaisen ilmiön, uutisahdistuksen (news anxiety, headline anxiety). Kun toinen toistaan epämiellyttävämpi uutinen vyöryy kotiemme seinien sisäpuolelle, voit tuntea, ettei niitä ole mahdollista päästä pakoon. Suuret kirjaimet ja graafinen kuvamateriaali nostavat näytöille pandemian epävarmuutta, sotaa, poliittista epävakautta, ilmastonmuutoksen ja rikollisuutta. On luonnollista haluta pysyä ajan tasalla siitä, mitä maailmalla tapahtuu. Tiedon kerääminen on myös ihmisen keino pyrkiä jäsentämään ja hallitsemaan elämää. Ei ole kuitenkaan ihme, mikäli tämä tietotulva on omiaan lisäämään ahdistustasi ja stressiäsi.

Mistä uutisahdistus johtuu?

Tiedon saatavuudessa on tapahtunut huomattava muutos viimeisten vuosikymmenien aikana. Siinä missä aiemmin tietoa oman ympäristön ulkopuolelta välitettiin lehtien avulla hyvin rajallisesti, nyt saatavilla on lukuisia eri lähteitä kerätä tietoa mistä tahansa aiheesta. 

Uppoutuessasi tiettyyn aihepiiriin, on edessäsi loputon kuilu uutisia, sosiaalisen median julkaisuja, videoita, kommenttikenttiä ja keskustelupalstoja. Lisäksi uutta materiaalia syntyy lisää joka hetki. Ihmisellä ei ole valmiuksia prosessoida näin suurta tietotulvaa, minkä vuoksi lopputulos voi olla painostava ahdistus. Toisinaan myös oikean ja väärän tai tarkoituksellisesti harhaanjohtavan tiedon erottaminen toisistaan voi olla haasteellista. Koska internetistä ja sosiaalisesta mediasta kykenee löytämään vahvistusta mille tahansa ajatukselle, on tärkeää olla mediakriittinen ja valikoida millaisilta alustoilta tietoa etsii.

Stressi on reaktio ympäristön uhkaan ja uutistulva lisää stressitekijöitä. Pitkittynyt altistuminen stressitekijöille puolestaan voimistaa ahdistuneisuutta. Elämme tilanteessa, jossa taustalla on pitkittynyt pandemia, ilmastonmuutoksen epävarmuutta ja poliittisia konflikteja. Nämä ovat tapahtumia, joille ei ole tiedossa selkeää loppua ja lopputulos on epävarma, minkä vuoksi stressireaktiota on haastavampaa säädellä. Stressireaktion pitkittyminen voi edelleen johtaa lisääntyneeseen ahdistuneisuuteen, masentuneisuuteen, uupumukseen ja uniongelmiin.

Milloin uutisahdistuksesta tulisi huolestua?

Ihmisten reaktiot negatiivisiin uutisiin ja kriiseihin ovat yksilöllisiä. Monia uutisissa esitettävät asiat ahdistavat, jolloin on tärkeää tarkkailla sitä, kuinka paljon niillä on vaikutusta. Omaa uutistenkulutusta on syytä pysähtyä tarkastelemaan, mikäli siihen liittyy seuraavaa.

  • Huomaat toistuvasti ahdistuvasi tai stressaantuvasi.
  • Et saa tehtyä asioita, joita sinun pitäisi, uutisaiheiden pyöriessä mielessäsi.
  • Tunnet, ettet kykene nauttimaan elämästäsi samoin kuin ennen tai aiemmin mielekkäinä pitämäsi asiat eivät enää tunnu mielekkäiltä.
  • Et kykene irtautumaan uutisista.
  • Murehdit runsaasti uutisaiheista silloinkin, kun et ole niiden äärellä.
  • Uutisaiheet vaikuttavat omaan hyvinvointiisi, työsuoriutumiseesi tai arkeesi.

Mikäli huomaat näitä muutoksia itsessäsi, voit tutustua keinoihin, joilla uutisahdistusta voidaan lievittää. Voit myös olla yhteydessä asiantuntijoihimme puhelimitse tuen ja suunnan löytämiseksi.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset