Tavoitteen asettamisella voidaan kasvattaa tunnetta elämänhallinnasta, ja omia tavoitteita voi lähteä muodostamaan esimerkiksi arvotyöskentelyn pohjalta. Omien tavoitteiden muodostamisessa on tärkeää huomioida niiden saavutettavuus, mitattavuus ja yksityiskohtaisuus, sekä asettaa itselleen välitavoitteita.

Saavutettavuus ja mitattavuus

Mikäli asettamasi tavoite on liian haastava, on riski luovuttamiselle suurempi. Suuria ja haasteellisiakin tavoitteita voi kuitenkin pilkkoa saavutettaviksi välitavoitteiksi, joiden tavoittaminen saa aikaan onnistumisen kokemuksia. Realististen välitavoitteiden kautta on myös helpompi huomata oma kehitys ja siirtyminen lähemmäksi päätavoitetta. Oman motivaation kannalta onkin tärkeää, että tavoitteet ovat jotain, mitä voit mitata. Voit tehdä tavoitteistasi konkreettisempia, esimerkiksi kirjoittamalla itsellesi muistiin tavoitteesi ja suunnitelmasi tavoitteiden saavuttamiseksi. Huomatessasi saavuttaneesi välitavoitteesi näet kykysi onnistua pyrkimyksissäsi saavuttaa myös päätavoitteesi.

Yksityiskohtaisuus ja välitavoitteet

Ole yksityiskohtainen asettaessasi tavoitteita ja niiden välitavoitteita. Esimerkiksi onnellisuus tavoitteena, on hyvä, mutta hyvin epämääräinen tavoite. Tässä tilanteessa voisit ensiksi lähteä miettimään, millaisten arvojen kautta oma kokemuksesi onnellisuudesta muodostuu. Kuuluuko siihen kenties läheisiä ja hyvinvoivia ihmissuhteita, taloudellinen pärjääminen tai autonomia omista päätöksistä. Kaikkea ei pysty saavuttamaan kerralla, joten voit ottaa yhden askeleen kerrallaan. Miksi esimerkiksi autonomia ja vapaus tehdä omanlaisiaan päätöksiä ovat sinulle tärkeitä asioita? Mikä estää sinua ja kuinka voit päästä esteiden ylitse? Mihin kykenet itse vaikuttamaan ja mitkä asiat ovat itsesi ulottumattomissa? Mitä voit tehdä asian eteen jo nyt ja mitkä asiat vaativat enemmän aikaa? Mikäli koet sen helpottavana, voit laatia itsellesi pieniä tavoitteita esimerkiksi viikko- tai kuukausitasolla. Muista kuitenkin armollisuus itseäsi kohtaan. Vaikket saavuttaisi tavoitteita silloin, kun olit ajatellut, olet kuitenkin menossa oikeaan suuntaan.

Tukea elämänhallintaan

Elämän suunta voi joskus äkillisestikin muuttua erilaisten kriisien myötä, mutta vaikka tuntisit juuri nyt olevasi ilman päätäntävaltaa tilanteestasi, on sinun mahdollista palauttaa langat takaisin käsiisi. Mikäli tarvitset tukea elämänhallintaan, voit olla puhelimitse yhteydessä asiantuntijoihimme tuen ja uuden suunnan löytämiseksi.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset