Millaisia asioita sinä arvostat ja kuinka nämä arvot heijastuvat elämäsi päätöksiin? Itsetuntemukseen kuuluu itselle tärkeiden asioiden tunnistaminen. Kun teemme itsellemme arvokkaita asioita, herättää se meissä sisäistä motivaatiota, joka edelleen tuottaa mielihyvää ja palkitsevuuden kokemuksia. Aina omien arvojen pohjalta toimiminen ei kuitenkaan välttämättä tunnu miellyttävältä. Omien arvojen kunnioitus ja arvoihin nojautuminen päätöksenteossa vievät meitä kuitenkin elämässä eteenpäin ja muovaavat meitä yksilöinä lisäten tunnetta elämänhallinnasta.

Arvot ohjaavat valintojamme. Kun toimimme arvojemme mukaisesti, sitoudumme myös vahvemmin päätöksiimme. Siten arvot ovat tärkeässä asemassa myös tavoitteiden asettamisen ja saavuttamisen kannalta. Kun tunnistat, mitä arvostat elämässä ja pystyt asettamaan itsellesi arvoihisi pohjautuvia tavoitteita, rakennat samalla myös elämällesi tarkoitusta ja suuntaa.

On hyvä tunnistaa, etteivät arvot ole pysyviä. Lapsuudessa saatamme omaksua kotiympäristömme arvoja, joita nuoruudessa kyseenalaistamme, ja pohdimme, mitkä arvot ovat meille yksilöinä arvokkaita. Myös myöhemmin elämän kaaressa, esimerkiksi kriisit, muutokset elämässä ja elämänkokemuksen karttuminen voivat aiheuttaa muutosta siinä, minkä koemme arvokkaana. Näin ollen arvojen kanssa työskentely on läpi elämän jatkuva prosessi, jonka aikana arvioimme useaan otteeseen sitä, kuinka tekemämme valinnat ja toimintamme ovat linjassa arvojemme kanssa, ja kuinka voisimme tehdä valintoja, jotka palvelisivat paremmin omia arvojamme.

Tukea elämänhallintaan

Elämän suunta voi joskus äkillisestikin muuttua erilaisten kriisien myötä, mutta vaikka tuntisit juuri nyt olevasi ilman päätäntävaltaa tilanteestasi, on sinun mahdollista palauttaa langat takaisin käsiisi. Mikäli tarvitset tukea elämänhallintaan, voit olla puhelimitse yhteydessä asiantuntijoihimme tuen ja uuden suunnan löytämiseksi.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset