Persoonallisuushäiriöissä ihmisen käyttäytyminen, tunteet, kokemukset ja ajattelu poikkeavat jollain tavalla siitä, miten ihmiset keskimäärin kohtaavat tiettyjä tilanteita tai kokemuksia

Huomionhakuisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivän henkilön käyttäytymisessä korostuvat teatraalisuus, dramaattisuus ja ylikorostunut tunteiden ilmaisu. Henkilö nauttii huomion keskipisteenä olemisesta ja puolestaan ahdistuu, mikäli hänet jätetään huomiotta. Hän pyrkii samaan toivomaansa huomiota erilaisin keinoin, esimerkiksi korostamalla ulkonäköään sekä käyttäytymällä seksuaalisesti viettelevästi, provokatiivisesti tai tilanteeseen nähden epäasiallisesti. Huomion hakemiseen henkilö saattaa käyttää myös itsemurhalla uhkailua. Itsetuhoisuus tulee aina ottaa vakavasti, oli kyseessä kuka tahansa.

Tunne-elämältään huomionhakuisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivä on ailahtelevainen, jolloin tunteet ja niiden ilmaisu voivat muuttua nopeasti. Arjen rutiinit saavat henkilön helposti tylsistymään ja hän onkin taipuvainen impulsiivisuuteen sekä äkilliseen päätöksiin ilman harkintaa.

Usein ihmissuhteissa ja työssä huomionhakuinen suoriutuu hyvin ja hänellä on hyvät ihmissuhdetaidot, joiden avulla hän pyrkii myös tavoitteisiinsa. Hänellä on kuitenkin taipumus kokea ihmissuhteensa todellisuutta läheisemmiksi. Huomionhakuisen minäkuva on vääristynyt ja hän on altis toisten ihmisten ja olosuhteiden vaikutukselle. Huomionhakuisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivä on tämän vuoksi riskissä päätyä muiden ohjailtavaksi.

Apua persoonallisuushäiriöihin

Persoonallisuushäiriöihin on saatavilla hoitoa, johon tyypillisesti kuuluu psykoterapia ja lääkehoito. Avun hakemisen voit aloittaa ottamalla yhteyttä perus-, opiskelu- ja työterveydenhuoltoon. Myös asiantuntijamme auttavat sinua puhelimitse oikean avun löytämisessä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset