Persoonallisuushäiriöissä ihmisen käyttäytyminen, tunteet, kokemukset ja ajattelu poikkeavat jollain tavalla siitä, miten ihmiset keskimäärin kohtaavat tiettyjä tilanteita tai kokemuksia.

Estyneen persoonallisuushäiriön omaava henkilö kokee sosiaaliset tilanteet itselleen epämukaviksi ja muut ihmiset saattavatkin nähdä hänet liiallisen ujona. Ihmissuhteissaan hän on erittäin estoinen ja hänen on vaikeaa luottaa siihen, että kanssaihmiset pitäisivät hänestä tai hänen seurastaan. Estynyt haluaisi läheisyyttä ja ihmissuhteita, mutta pelot torjutuksi tulemisesta johtavat hänet eristäytymään muista ihmisistä.

Estyneessä persoonallisuushäiriössä ihmissuhteita rajoittavat pelot kohdistuvat pelkoihin itsensä häpäisemisestä, muiden ihmisten taholta tulevasta tuomitsemisesta tai kritiikistä sekä pilkan kohteeksi joutumisesta. Pelkojen vuoksi henkilö välttää läheisten ihmissuhteiden muodostamista tai esimerkiksi uusiin aktiviteetteihin osallistumista. Omassa elämässään hän ei juurikaan ota riskejä sekä hänellä on alhainen itsetunto ja runsaasti erilaisia huolia. Alhaisen itsetunnon ja pelkojen vuoksi henkilö on herkkä kritiikille ja saattaa tulkita harmittomat kommentit itseään kohtaan kielteiseksi arvosteluksi. Estynyt kokee usein yksinäisyyttä ja jatkuvia alemmuuden tai riittämättömyyden tunteita.

Apua persoonallisuushäiriöihin

Persoonallisuushäiriöihin on saatavilla hoitoa, johon tyypillisesti kuuluu psykoterapia ja lääkehoito. Apua kaikkiin kohtaamiisi haasteisiin voit lähteä hakemaan perus-, opiskelu- ja työterveydenhuollon kautta. Myös asiantuntijamme auttavat sinua puhelimitse oikean avun löytämisessä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset