Persoonallisuushäiriöissä ihmisen käyttäytyminen, tunteet, kokemukset ja ajattelu poikkeavat jollain tavalla siitä, miten ihmiset keskimäärin kohtaavat tiettyjä tilanteita tai kokemuksia

Epävakaa persoonallisuushäiriö näkyy etenkin haasteina ihmissuhteissa, joita värittävät tunteiden epävakaus ja intensiivisyys sekä konfliktit. Häiriö vaikuttaa myös siihen, kuinka henkilö ajattelee itsestään ja muista. Epävakaalla saattaa esiintyä kroonista tyhjyyden tunnetta ja epävakaus näyttäytyy myös minäkuvassa. Hänen mielialansa voivat vaihdella nopeastikin ja käytöksessä ilmenee impulsiivisuutta. Epävakauteen kuuluu lisäksi ahdistuneisuutta, ärtyneisyyttä, ja vaikeuksia kontrolloida ja säädellä tunteita, kuten suuttumusta.

Mustavalkoinen ajattelu kuuluu epävakaaseen persoonallisuushäiriöön. Tällöin asiat tai ihmiset näyttäytyvät esimerkiksi täysin hyvinä tai täysin pahoina. Tästä puhutaan käsitteillä idealisaatio ja devaluaatio. Ihmissuhteissa mustavalkoajattelu voi ilmentyä epävakaan ihannoidessa toista henkilöä yhtenä hetkenä, kun taas toisena hän vähättelee tätä. Epävakaaseen persoonallisuushäiriöön kuuluu hylätyksi tulemisen pelkoa, mikä näyttäytyy etenkin epävakaan parisuhteissaMikäli epävakaa kokee, ettei hänestä välitetä tai huolehdita, saattaa hän osoittaa vihaansa voimakkaasti sanallisina hyökkäyksinä, raivona ja tappeluina. Vihanpurkauksia saattaa edelleen seurata häpeää ja syyllisyyttä, jotka korostavat henkilön näkemystä itsestään pahana.

Epävakaaseen persoonallisuushäiriöön kuuluva itsetuhoinen käytös näkyy esimerkiksi päihteiden väärinkäyttönä ja riskikäyttäytymisenä, kuten uhkapelaamisena tai harkitsemattomina seksikontakteina.

Apua persoonallisuushäiriöihin

Persoonallisuushäiriöihin on saatavilla hoitoa, johon tyypillisesti kuuluu psykoterapia ja lääkehoito. Avun hakemisen voit aloittaa ottamalla yhteyttä perus-, opiskelu- ja työterveydenhuoltoon. Myös asiantuntijamme auttavat sinua puhelimitse oikean avun löytämisessä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset