Persoonallisuushäiriöissä ihmisen käyttäytyminen, tunteet, kokemukset ja ajattelu poikkeavat jollain tavalla siitä, miten ihmiset keskimäärin kohtaavat tiettyjä tilanteita tai kokemuksia

Epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö, jota kutsutaan myös antisosiaaliseksi persoonallisuushäiriöksi, ilmenee erityisesti välinpitämättömyytenä yhteiskunnan sääntöjä ja muiden ihmisten oikeuksia kohtaan. Epäsosiaaliseen persoonallisuushäiriöön kuuluu psykopaattista käytöstä, joka alkaa ennen aikuisuutta. Lapsuudessa epäsosiaalinen henkilö saattaa toimia julmasti eläimiä kohtaan tai käyttää tulta riskialttiilla tavalla. Psykopatia ja sosiopatia eivät ole virallisia diagnooseja, vaan ne ovat yleisesti samaa tarkoittavia käsitteitä, joilla viitataan epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön piirteisiin.

Epäsosiaalisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivä ei huomioi toisia ihmisiä, tai seurauksia, joita hänen omasta toiminnastaan muille aiheutuu. Välinpitämättömyys näkyy myös omia vastuita tai omaa ja muiden turvallisuutta kohtaan. Henkilö saattaa syyttää omista ongelmistaan muita ihmisiä ja hänen käytöksensä voi olla muutoinkin epämiellyttävää. Epäsosiaalinen kykenee esittämään hurmaavaa pinnallisin tavoin saavuttaakseen haluamansa ja usein häneltä puuttuukin syvät emotionaaliset suhteet toisiin ihmisiin. Lisäksi hän pyrkii tavoitteisiinsa vilpillisin keinoin ja käyttää esimerkiksi manipulointia ja valehtelua työkaluinaan sekä hyväksikäyttää muita ihmisiä oman etunsa vuoksi.

Ylimielisyys, itsekkyys, aggressiivisuus ja impulsiivisuus kuvaavat epäsosiaalisen henkilön persoonallisuutta. Hän ärsyyntyy ja turhautuu helposti sekä saattaa olla taipuvainen väkivaltaiseen käytökseen. Epäsosiaalinen henkilö ei osoita katumusta tai syyllisyyttä teoistaan, ja on kyvytön tuntemaan empatiaa toisia kohtaan. Koska epäsosiaalisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivän on vaikeaa erottaa oikeaa ja väärää, ajautuu hän helposti laittomaan ja vaaralliseen toimintaan. Hänellä on myös kohonnut riski päihteiden väärinkäytölle.

Apua persoonallisuushäiriöihin

Persoonallisuushäiriöihin on saatavilla hoitoa, johon tyypillisesti kuuluu psykoterapia ja lääkehoito. Avun hakemisen voit aloittaa ottamalla yhteyttä perus-, opiskelu- ja työterveydenhuoltoon. Myös asiantuntijamme auttavat sinua puhelimitse oikean avun löytämisessä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset