Persoonallisuushäiriöissä ihmisen käyttäytyminen, tunteet, kokemukset ja ajattelu poikkeavat jollain tavalla siitä, miten ihmiset keskimäärin kohtaavat tiettyjä tilanteita tai kokemuksia.

Epäluuloinen eli paranoidinen persoonallisuushäiriö näkyy etenkin epäluottamuksena toisia ihmisiä ja heidän aikomuksiaan kohtaan. Epäluuloisen on vaikeaa luottaa ihmisiin ja heidän motiiveihinsa, minkä vuoksi hän uskoo muiden käyttävän häntä hyväksi tai pettävän hänet tavalla tai toisella. Pelkojen ja luottamuspulan taustalla ei yleensä ole mitään konkreettista syytä.

Koska epäluuloisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivä pelkää muiden käyttäytyvän vahingollisesti häntä itseään kohtaan, hän ei esimerkiksi jaa tietoa itsestään toisille ihmisille ja tulkitsee herkästi harmittomatkin kommentit vahingollisina loukkauksina tai hyökkäyksinä itseään vastaan. Koettu hyökkäys voi puolestaan johtaa henkilön vihaisuuteen tai suuttumukseen. Lisäksi epäluuloisella on vaikeuksia antaa anteeksi ja hän on taipuvainen kantamaan kaunaa. Hänen voi olla haastavaa rentoutua jatkuvan epäilyn ja uhan tunteen vuoksi. Parisuhteissaan epäluuloinen voi esimerkiksi pelätä kumppaninsa uskottomuutta ilman syytä, vaikkakin usein epäluottamus ja syytökset estävät alkujaankin henkilöä muodostamasta toimivia ja läheisiä ihmissuhteita.

Apua persoonallisuushäiriöihin

Persoonallisuushäiriöihin on saatavilla hoitoa, johon tyypillisesti kuuluu psykoterapia ja lääkehoito. Apua kaikkiin kohtaamiisi haasteisiin voit lähteä hakemaan perus-, opiskelu- ja työterveydenhuollon kautta. Myös asiantuntijamme auttavat sinua puhelimitse oikean avun löytämisessä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset