Alkoholin ongelmakäytöllä tarkoitetaan liiallista alkoholin kulutusta, joka aiheuttaa yksilölle terveyshaittoja sekä heikentää toimintakykyä ja elämänlaatua. Ongelmakäytöstä puhutaan, kun alkoholinkäyttö ylittää säännöllisesti korkean riskin rajat.

Suomessa alkoholin ongelmakäyttö on varsin yleistä: on arvioitu, että noin 20% väestöstä joisi säännöllisesti yli riskirajojen. Liikakäyttö on yleisempää miehillä kuin naisilla. 

Ongelmakäytön tasot

Alkoholin ongelmakäyttö voidaan jakaa etenevästi kolmeen luokkaan perustuen käytön määrään ja terveyshaittojen vakavuuteen: riskikäyttöön, haitalliseen käyttöön ja alkoholismiin eli alkoholiriippuvuuteen.

Ongelmakäytön ensimmäisellä tasolla eli riskikäytössä yksilön juominen ylittää riskirajat, mutta ei vielä aiheuta terveyshaittoja tai hankaloita arkielämässä pärjäämistä. Haitallisessa käytössä taas ilmaantuu alkoholin liikakäytölle tyypillisiä negatiivisia terveysvaikutuksia, mutta riippuvuutta alkoholiin ei ole vielä kehittynyt. Riskikäytössä ja haitallisessa käytössä ihminen onnistuu halutessaan vielä vähentämään omaa juomistaan takaisin kohtuukäyttöön.

Ongelmakäytön viimeisellä asteella eli alkoholismissa on alkoholiin jo kehittynyt riippuvuus. Riippuvuudesta kärsivällä juominen on pakonomaista ja juomattomuus aiheuttaa vieroitusoireita. Alkoholismille on tyypillistä vakavat terveyshaitat sekä ongelmat arkielämässä ja ihmissuhteissa. Alkoholismi on krooninen sairaus ja sen hoitona toimii useimmissa tapauksissa täysraitistuminen.

Ongelmakäytön terveysvaikutukset

Alkoholin ongelmakäyttö lisää riskiä monille fyysisille ja psyykkisille sairauksille ja terveyshaitoille. Yksittäinen humalatila nostaa tapaturmien ja väkivallan uhriksi joutumisen riskiä. Pitkäkestoisena ongelmakäyttö voi johtaa esimerkiksi kohonneeseen verenpaineeseen ja sydämen rytmihäiriöihin, erilaisiin vatsavaivoihin, ylipainoon, hormonitoiminnan häiriöihin sekä mielenterveyshäiriöihin, esimerkiksi masennukseen ja ahdistuneisuuteen. Lisäksi alkoholin käyttö pienilläkin määrillä voi aiheuttaa unettomuutta sekä heikentää unenlaatua. Liikakäytöstä johtuvat terveyshaitat usein heikentävät yleistä elämänlaatua ja toimintakykyä.

Mistä apua alkoholin ongelmakäyttöön?

Riskikäytössä ja haitallisessa käytössä toimii juomisen omaehtoinen vähentäminen. Vähentämiseen voit saada tukea ja neuvontaa asiantuntijaltamme soittamalla alla olevaan numeroon. Alkoholismin hoito taas vaatii aina terveydenhuollossa tehdyn valvotun katkaisuhoidon, sillä juomisen äkillisellä lopettamisella voi olla vakavia seurauksia.

Tärkeintä ongelmakäytön hoidossa on oma halu ja motivaatio vähentää tai lopettaa alkoholinkäyttö. Mitä varhaisemmassa vaiheessa alkoholin liikakäyttöön puututaan, sitä helpompaa sen hoito on. Koskaan ei ole kuitenkaan liian myöhäistä tehdä muutosta.

Jos oma juomisesi mietityttää sinua ja haluat keskustella aiheesta asiantuntijan kanssa, älä epäröi ottaa yhteyttä alla olevaan numeroon. Voimme yhdessä pohtia mitä tilanteellesi on tehtävissä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset