Parisuhteen kannalta totuus on paras, vaikkeikaan aina helpoin, vaihtoehto. Totuuden kertominen vaatii usein rohkeutta, mutta niin vaatii myös sen vastaanottaminen. Mikäli kumppanimme valehtelee, emme voi suoraan vaikuttaa siihen, kuinka rehellisiä sanoja hänen suustansa tulee. Omalla käyttäytymisellämme pystymme kuitenkin luomaan parisuhteeseen avoimuuden ja rehellisyyden kulttuuria. Ota hetki aikaa miettiäksesi, kuinka itse toimit tilanteissa, joissa kumppanisi kertoo totuuden, joka ei ole itsellesi miellyttävä kuulla. Seuraako tilanteesta riitelyä, kuunteletko kumppanisi näkökulmaa ja käsitelläänkö tilanteet vai jäävätkö ne muhimaan jonnekin taustalle? Entä, kuinka reagoit, jos hän jää kiinni valheesta?

Et tietenkään ole vastuussa siitä valehteleeko joku vai ei, mutta seuraavat seikat voivat auttaa sinua laajentamaan näkökulmaasi tilanteista, joihin valehtelua liittyy. Rehellisen ilmapiirin luomiseksi on hyvä, mikäli pystyt olemaan rauhallinen tilanteissa, joissa kumppanisi jää kiinni valheesta tai kertoo epämiellyttävän totuuden. Totuuteen reagointi huutamalla tai toimimalla impulsiivisesti, voi vaikuttaa siihen kertooko kumppani totuuden seuraavalla kerralla. Tämä ei tarkoita sitä, ettetkö saisi pahoittaa mieltäsi.

Aikalisän ottaminen ja toisen aktiivinen kuunteleminen auttavat rakentamaan parisuhteeseen luottamusta. Myöskään vanhojen jo käsiteltyjen asioiden pinnalle nostaminen konfliktitilanteissa tai kostaminen eivät edesauta totuuden kertomista. Ilmaise kumppanillesi, mikä sinua satuttaa tai loukkaa tilanteessa ja kuinka toivoisit asian jatkossa käsiteltävän. Kerro myös haluavasi joka tapauksessa kuulla mieluummin totuuden kuin valheita. Mikäli huomaat omassa käyttäytymisessäsi olleen piirteitä, jotka ovat vaikeuttaneet totuuden kertomista, voit myös tuoda sen esiin kannustaessasi kumppaniasi kertomaan totuuden.

Jos olet itse valehdellut kumppanillesi ja haluaisit puhdistaa välejänne, voit rauhallisena hetkellä avata keskustelun sanomalla, että sinulle on vaikeaa keskustella asiasta ja toivot kumppanisi kuuntelevan. Totuus on aina parempi kuulla suoraan sinulta itseltäsi kuin parisuhteen ulkopuolisilta henkilöiltä. Pyri pitämään viestisi selkeänä, vaikka haluaisitkin äkkiä saada tilanteen niin sanotusti hoidetuksi, sillä kumppanisi voi olla haastavampaa sisäistää tietoa, mikäli hän ei siihen ollut varautunut. Asia voi vaatia myös pidempiaikaista käsittelyä kuin mitä itse haluaisit, mutta anna kumppanillesi aikaa, jonka luottamuksen korjaaminen vaatii.

Tukea tilanteeseenne

Mikäli valehtelu tuottaa parisuhteessasi ongelmia, voit olla asiantuntijoihimme yhteydessä. Totuuden kertominen vaatii toisinaan ikävien tunteiden sietämistä. Valehtelun tilalle voi kuitenkin löytää muita keinoja, joiden opetteluun ammattiavusta voi saada suuren hyödyn.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset