Vaikeista  masennustiloista kärsii noin 5 % aikuisista. Vaikeassa masennuksessa  oireita on paljon, ja ne aiheuttavat merkittävää haittaa arjen toiminnalle  ja  ihmissuhteille, eikä henkilö ole enää työkykyinen. Vaikeassa masennuksessa  haitat ovat siinä määrin vakavat, että henkilö tarvitsee huolenpitoa, joka usein toteutetaan sairaalaympäristössä.  Vaikeasti masentuneella ihmisellä  esiintyy usein itsetuhoisia ajatuksia ja kuoleman toiveita.  Jos itsetuhoiset ajatukset ovat  sietämättömiä tai ottamassa vallan, on syytä hakeutua päivystykseen tai soittaa hätäkeskukseen. Vaikeassa masennuksessa on  tärkeää  noudattaa lääkärin määräämää lääkehoitoa.  

Vaikean masennuksen oireet 

Masennustilaan liittyy monenlaisia oireita, jotka vaikuttavat mielialan lisäksi ajatteluun, itsetuntoon, ihmissuhteisiin, työ- ja opiskelukykyyn ja fyysiseen hyvinvointiin. Keskeisimmät masennuksen oireet ovat masentunut mieliala sekä mielihyvän tai mielenkiinnon menettäminen. Muita tyypillisiä oireita ovat unettomuus tai lisääntynyt unen tarve, väsymys, merkittävä painon nousu tai lasku ruokahalun muutosten myötä, liikkeiden hidastuminen tai motorinen levottomuus, ajatusten hidastuminen tai kiihtyminen, keskittymisvaikeudet, muistivaikeudet, vaikeus tehdä päätöksiä, arvottomuuden ja alemmuuden tunteet, syyllisyyden tunteet, toivottomuuden tunteet sekä itsemurha-ajatukset tai -suunnitelmat. Oireet ovat yksilöllisiä eikä kaikilla masentuneilla esiinny kaikkia edellä mainittuja oireita. Oireet voivat kestää yhtäjaksoisesti viikkoja, kuukausia tai pitkäaikaisessa masennustilassa jopa vuosia. Masennustilan diagnosointi edellyttää usean oireen samanaikaista esiintymistä kahden viikon ajan.  Jos sinua mietityttää jokin masennuksen oireisiin liittyen, voit  soittaa  meille, niin selvitetään asiaa yhdessä.  Jos itsetuhoiset ajatukset ovat sietämättömiä tai ottamassa vallan, on syytä hakeutua suoraan päivystykseen tai soittaa hätäkeskukseen.  

Psykoottinen masennus 

Jos masennus on  erittäin  syvä, voi  masennusoireiden  lisäksi ilmetä myös psykoottisia oireita, jolloin kyseessä on psykoottinen masennus.  Psykoottisia oireita ovat tyypillisesti hyvin voimakkaat ja synkät harhaluulot sekä syyttävät kuuloharhat.  Psykoottisesta masennuksesta kärsii vajaa 1 % aikuisväestöstä.  Psykoottisesti masentunut henkilö on työkyvytön ja vaatii välitöntä hoitoa ja seurantaa sairaalaympäristössä.  Psykoottinen henkilö tulee toimittaa sairaalahoitoon.  

Vaikean masennuksen hoito  

Vaikean masennuksen hoidossa käytetään biologisia hoitoja eli lääkitystä ja sähköhoitoa  

Masennuksen hoidossa on kolme vaihetta. Akuuttivaiheen hoidon tavoitteena on oireettomuus. Jatkohoidon tavoitteena on oireiden palaamisen ehkäisy ja ylläpitohoidon tavoitteena ehkäistä uuden sairausjakson puhkeaminen. Masennuksen hoidossa myös vertaistuki on tärkeää niin sairastuneen kuin omaisenkin avuksi. Voit tutustua oman paikkakuntasi vertaistukiryhmään esimerkiksihttps://www.mtkl.fi/yhdistys/mieli-maasta/ -sivuilla.  

Masennuskyselyn  avulla voit selvittää tarkemmin omia tai läheisesi masennusoireita.  Muista kuitenkin, että masennusdiagnoosin tekeminen on aina lääkärin tehtävä.  Jos sinua mietityttää masentuneisuus tai haluat puhua siitä, älä jää yksin vaan ota yhteyttä. 

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset