Työ on yksi tavallisimpia stressin aiheuttajia. Tyypillisiä stressiä aiheuttavia kuormittavia vaatimustekijöitä työssä ovat työn hallinnan puute, aikapaineet ja kiire, epämääräinen työnjako, arvostuksen puute, ihmissuhdeongelmat työpaikalla ja työn emotionaalinen kuormittavuus.

Työstressiä pahentaa työhön liittyvät vähäiset voimavarat. Voimavarat ovat työn mielekkyyttä lisääviä tekijöitä, kuten mahdollisuus käyttää omia taitoja ja kykyjä, palaute tehdystä työstä ja työyhteisön tuki. Voimavarat voivat olla myös sisäisiä, ja niitä voivat olla muun muassa stressinhallintakyky ja hyvä pystyvyysusko.

Miten työstressi ilmenee?

Kun työhön liittyvät vaatimukset ja voimavarat eivät ole tasapainossa, koemme työstä stressiä. Stressin oireet ovat niin fyysisiä kuin psyykkisiä. Fyysisesti stressi voi ilmetä esimerkiksi lihasjännityksenä, päänsärkynä ja vatsavaivoina. Psyykkisiä oireita ovat taas esimerkiksi huolestuneisuus, ärtymyksen ja ahdistuksen tunteet, heikentynyt keskittymiskyky ja unettomuus.

Sopivissa määrin stressi voi parantaa työsuoritustamme vahvistaen toimintavalmiuksiamme. Pitkäkestoinen ja voimakas stressi kuitenkin taas päinvastoin heikentää työssä suoriutumista sekä myös elämänlaatua laajemmin. Työperäinen stressi voi vaikuttaa negatiivisesti esimerkiksi läheisiin ihmissuhteisiimme aiheuttamalla muista eristäytymistä ja ristiriitatilanteita.  

Pitkittyessään työstressi uhkaa terveyttämme monella tavalla. Pitkäkestoinen työstressi nostaa riskiä sairastua esimerkiksi kakkostyypin diabetekseen ja sepelvaltimotautiin. Pitkään jatkunut stressi ja heikko palautuminen voivat johtaa lopulta myös työuupumukseen, jonka merkkejä ovat krooninen väsymys, kyynistyminen työtä kohtaan sekä heikentynyt ammatillinen itsetunto.

Miten lievittää työstressiä?

Työstä johtuvaa stressiä voi lievittää itse aktiivisesti tekemällä työstä mielekkäämpää. Tässä voi auttaa työn tuunaaminen. Työn tuunaamista voi toteuttaa muokkaamalla omia työtapoja, työhön liittyvää vuorovaikutusta tai omaa suhtautumista työhön. Vinkkejä työn tuunaamiseen löydät täältä.

Joskus kuitenkin omiin työoloihin ei ole mahdollista vaikuttaa. Tällöin työstressin lievittämisessä tärkeään rooliin nousee vapaa-ajan stressistä palautuminen. Palautuminen mahdollistaa kehon ja mielen rasitustilan raukeamisen sekä lisää sisäisiä voimavaroja kuormittavan työn kanssa selviämiseen. Palautumisessa erityisen oleellista on irrottautuminen stressiä aiheuttavista tekijöistä sekä riittävä rentoutuminen ja lepo.

Mistä apua?

Jos kärsit pitkään jatkuneesta työperäisestä stressistä ja omaehtoinen stressinhallinta ei tuota tulosta, voi olla syytä kääntyä ammattiavun puoleen. Voit saada pikaista tukea ja neuvontaa tilanteeseesi asiantuntijaltamme alla olevasta numerosta.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset