Stressi ei ole aina pahasta. Eustressillä tarkoitetaan myönteistä stressiä, joka lisää toimintavalmiuksiamme, antaa potkua haastavista tilanteista selviämiseen ja parantaa suoritustamme lisäten tarkkaavuuttamme ja keskittymiskykyämme. Myönteisen stressin kokeminen voi olla nautinnollistakin ja usein se viriää tilanteissa, joissa pääsemme haastamaan itseämme sopivissa määrin ja kehittämään kykyjämme. Toisin kuin distressissä, eli negatiivisessa stressissä, eustressissä kehon stressireaktiot ovat oikein mitoitettuja ympäristön uhkiin ja haasteisiin. 

Miten lisätä myönteisen stressin kokemista?

Myönteisen ja negatiivisen stressin kokemista erottaa ja määrittelee erityisesti oma suhtautumisemme stressitilanteeseen. Jos uskomme, että olemme kykeneväisiä vastaamaan haastavaan tilanteeseen ja voimavaramme ovat siihen riittävät, voi haasteellinen tilanne tuntua meistä innostavalta ja motivoivalta. Täten eustressin lisäämisessä voikin olla hyödyllistä opetella suhtautumaan haasteisiin positiivisemmalla tavalla. Eustressin kokemista voi myös lisätä omaan elämään parantamalla omaa stressinsäätelykykyä ja vähentämällä negatiivisen stressin määrää. Tässä voivat auttaa erilaiset stressinhallinnan keinot sekä stressistä palautumisen kehittäminen.

Milloin myönteisestä stressistä tulee negatiivista?

Eustressi voi muuttua distressiksi, kun koemme, että voimavaramme ja kykymme eivät enää riitä kuormittavasta tilanteesta selviämiseen. Negatiivinen stressi on tavallinen osa elämää ja me kaikki koemme sitä ajoittain. Omaa stressaantunutta olotilaa voi kuitenkin lievittää stressinhallinnan keinoilla.

Jos kärsit pitkäkestoisesta distressistä ja tarvitset asiaan tukea tai neuvontaa, voit soittaa asiantuntijallamme alla olevaan numeroon. Voimme yhdessä pohtia, mitä tilanteellesi on tehtävissä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset