Koronavirukseen liittyvät tuki- ja varotoimet ovat tuoneet runsaasti muutoksia työelämään. Etätyö on lisääntynyt kaikilla aloilla ja etäyhteyksien käyttö osana työntekoa on kasvanut runsaasti. Työn tekemisen tavat ovat muuttuneet ja suojavarusteisiin ja hygieniaan on kiinnitetty entistä tarkempaa huomiota. Terveydenhuollon henkilöstö on kokenut uudenlaista painetta ja kuormitusta, kun taas rajoitukset ovat kolhineet erityisesti kulttuuri-, tapahtuma- ja ravintola-aloja. Useita ihmisiä on koskettanut epävarmuus oman työn jatkuvuudesta ja taloudellisesta pärjäämisestä. Ahdistus, pelko, epävarmuus ja kasvava kuormitus altistavat työntekijät uupumukselle. Jokaisen onkin tärkeää tunnistaa, milloin tilanne on kohtuuttoman stressaava ja laskee hyvinvointia.

Stressille altistavat tekijät työssä

Erityisesti jo mainittu epävarmuus työn jatkuvuudesta on kuormittavaa ja syö motivaatiota työhön panostamisesta. Monet varmasti tunnistavat sen, kuinka uuteen työtehtävään tai -paikkaan siirtyminen vie voimavaroja aina vähän enemmän kuin työ, jonka rutiineihin ja toimintatapoihin on tottunut. Tavallaan olemme lähes kaikki tällaisessa tilanteessa, jossa vastuut, työtehtävät, toimintatavat, työn toteuttamisen paikat tai aikataulut ovat muuttuneet.

Teknologian lisääntyminen työnteon välineenä on aiheuttanut myös uudenlaisia haasteita ja tekniset vaikeudet ovat saattaneet lisätä jo olemassa olevaa työtaakkaa. Stressiä lisäävät myös tilanteet, joissa henkilökohtaisista asioista huolehtiminen ja työnteko sekoittuvat sekä työn ja vapaa-ajan välinen raja hämärtyy. Tämä on olennaista etenkin tilanteessa, jossa työn tekeminen on siirtynyt oman kodin seinien sisäpuolelle. Saatat olla myös huolissasi omasta tai läheisten terveydestä, jolloin työn kautta tartunnan saamisen riski voi aiheuttaa edelleen stressin kokemisen lisääntymistä.

Stressistä ja liiallisesta kuormituksesta aiheutuu ahdistuneisuutta, epävarmuutta, ärtyneisyyttä, väsymystä, keskittymiskyvyn ja motivaation heikkenemistä, univaikeuksia, surua ja masentuneisuutta. Lienee siis selvää, että muuttuvat työolot ovat riski yksilön ja työyhteisön hyvinvoinnille.

Tukea työhyvinvointiin

Muista, ettet ole tilanteessasi yksin. Voit tutustua keinoihin edistää työhyvinvointia poikkeusaikana ja hakea apua työterveydestä, terveyskeskuksesta tai soittaa ammattilaisillemme, jotka osaavat ohjata sinut oikean avun ja tuen piiriin.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset