Masennus on yleinen mielenterveyden häiriö. Masennus jaetaan eriasteisiin masennustiloihin sen mukaan, kuinka vaikea-asteisista oireista ja vakavasta toimintakyvyn laskusta on kysymys. Jonkin asteiseen masennukseen sairastuu elämässään noin joka viides ihminen. Masennus heikentää toimintakykyä ja voi haitata ihmissuhteita, työskentelyä tai opiskelua. On tyypillistä, että masentunut lamaantuu ja eristäytyy normaaleista elämänkuvioistaan. Masennus koostuu erilaisista oireista, joista keskeisimmät ovat masentunut mieliala ja selvästi vähentynyt mielenkiinto asioihin, joihin aiemmin on tuntenut mielenkiintoa. Masennus jaetaan eriasteisiin masennustiloihin sen mukaan, kuinka vaikea-asteisista oireista ja vakavasta toimintakyvyn laskusta on kysymys.  

Lievä masennus  

Lievistä masennuksesta kärsii noin 10-15 % aikuisista. Lievässä masennuksessa oireet haittaavat arkista toimintaa, ihmissuhteita ja työelämää tai opiskeluja vain hieman. Tällöin masentunut yleensä kykenee käymään töissä, mutta se saattaa vaatia erityistä ponnistelua. Toimintakyky on heikentynyt tavanomaisesta.  

Keskivaikea masennus  

Keskivaikeassa masennuksessa arjen toimintakyky ja kyky selviytyä työstä ovat jo merkittävästi alentuneet. Tällöin tarvitaan yleensä jo sairauslomaa. Keskivaikean masennuksen hoitoon suositellaan nettiterapioita tai psykoterapeuttista työskentelyä tai näiden yhdistämistä lääkärin määräämään lääkehoitoon.  

Vaikea masennus  

Vaikeassa masennuksessa oireita on paljon, ja ne aiheuttavat merkittävää haittaa arjen toiminnalle ja ihmissuhteille, eikä henkilö ole enää työkykyinen. Vaikeassa masennuksessa haitat ovat siinä määrin vakavat, että henkilö tarvitsee huolenpitoa, joka usein toteutetaan sairaalaympäristössä.  Vaikeista masennustiloista kärsii noin 5 % aikuisista. Masentuneella ihmisellä esiintyy vaikeissa masennuksen muodoissa usein itsetuhoisia ajatuksia ja kuoleman toiveita. Jos itsetuhoiset ajatukset ovat sietämättömiä tai ottamassa vallan, on syytä hakeutua päivystykseen tai soittaa hätäkeskukseen 

Psykoottinen masennus  

Jos masennus on erittäin syvä, voi masennusoireiden lisäksi ilmetä myös psykoottisia oireita, jolloin kyseessä on psykoottinen masennus. Psykoottisia oireita ovat tyypillisesti hyvin voimakkaat ja synkät harhaluulot sekä syyttävät kuuloharhat. Psykoottisesta masennuksesta kärsii vajaa 1 % aikuisväestöstä. Psykoottisesti masentunut henkilö on työkyvytön ja vaatii välitöntä hoitoa ja seurantaa sairaalaympäristössä. Psykoottinen henkilö tulee toimittaa sairaalahoitoon.  

Masennuksen tunnistaminen ja oikea-aikainen hoito ovat tervehtymisen kannalta keskeisessä asemassa. Masennukseen voidaan käyttää useampia hoitomuotoja, mutta jos asia mietityttää soita meille. 

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset