Terve parisuhde voi toimia suojaavana tekijänä monissa elämän haasteissa. Kun oma tai kumppanin mielenterveys heikkenee, on sillä usein kuitenkin vaikutuksia myös parisuhteeseen. Mielenterveyden haasteista ja muusta elämäntilanteesta riippuen mielenterveysongelmat saattavat aiheuttaa häpeää, vaikeuksia olla läsnä ja tarjolla parisuhteessa sekä haasteita herkkyydessä kumppanin tarpeille. Varmasti meistä kaikki on joskus kokenut ainakin hetkellistä ahdistusta syystä tai toisesta. Kun muistelet, miltä ahdistus on tuntunut ja kuinka se on vaikuttanut kykyysi keskittyä muihin asioihin, on helppoa ymmärtää mielenterveysongelmien kuormittavuus ihmiselle itselleen sekä hänen parisuhteellensa. Mielenterveysongelmien vaikutus on hyvä tiedostaa, mutta samalla kuitenkin välttää sitä, ettei niistä tule parisuhteen keskipiste, jonka vuoksi muut asiat tulevat sivuutetuiksi.

Omista mielenterveysongelmista kertominen kumppanille voi tuntua haastavalta. Saatat pelätä kumppanisi suhtautumisen muuttumista sinuun tai hävetä oireitasi. Tähän ei ole kuitenkaan mitään syytä, ja kumppanille on hyvä kertoa omista mielenterveyden haasteista heti, kun koet parisuhteenne tarpeeksi luotettavaksi asian jakamiseksi. Näin annat kumppanillesi mahdollisuuden ymmärtää, miksi toisinaan käyttäydyt tai tunnet tietyllä tavalla, ja osoitat luottavasi häneen.

Mielenterveysongelmien vaikutus parisuhteeseen

Mielenterveysongelmat voivat tuoda kuormitusta parisuhteeseen. Parisuhteeseen liittyvä stressi ylipäätään on fyysisesti ja henkisesti kuormittava asia, mutta kun toisella tai molemmilla parisuhteen osapuolella on mielenterveyden haasteita, voi stressitilanteet kokea vieläkin voimakkaampina. Läheisyys ja seksi voivat vähentyä, kun oma raskas tilanne estää panostamasta suhteeseen, itsetunto voi olla laskenut ja läheisyyden ilmaisuun liitetään suorituspaineita. Myös joidenkin lääkkeiden sivuvaikutuksena ilmenee seksihalujen vähenemistä. 

Mielenterveysongelmien myötä parisuhteen vastuut usein jakautuvat epätasaisesti, jolloin toinen osapuoli saattaa yksin jäädä hoitamaan esimerkiksi rahaan ja kotitöihin liittyviä asioita. Kun myös parisuhdetta voi joutua ylläpitämään toispuolisesti, on vaarana kumppanin väsyminen ja hyvinvoinnin heikentyminen. Omien tarpeiden huomioimattomuus voi aiheuttaa turhautumista, suuttumusta, pettymystä ja torjutuksi tulemisen tunteita. Tilanne ja oma kykenemättömyys tarjota apua ja ratkaisuja voi johtaa toivottomaan olotilaan, jonka myötä omasta roolistaan voi haluta vetäytyä pois tai paeta sitä esimerkiksi päihteisiin tai parisuhteen ulkopuolisiin suhteisiin.

Tukea tilanteeseenne

Mikäli mielenterveysongelmien haasteet tuottavat ongelmia parisuhteeseesi, on hyvä kääntyä ammattilaisen puoleen, joka auttaa sinua selvittämään parhaita ratkaisuja tilanteeseesi. Voit myös tutustua keinoihin edistää parisuhteen hyvinvointia ja ottaa yhteyttä asiantuntijoihimme oikean avun löytämiseksi.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset