Käytös- ja hillitsemishäiriöt ovat mielenterveyden häiriöitä, joissa ihminen ei kykene hallitsemaan tai hillitsemään esiin nousevia impulssejaan tiettyyn käyttäytymiseen liittyen, minkä vuoksi hän käyttäytyy itselleen tai muille vaarallisesti tai vahingollisesti.

Näpistelyhimo eli kleptomania on hillitsemishäiriö, jossa henkilö varastaa impulsiivisesti ja on kyvytön vastustamaan haluaan varastaa. Henkilö ei varasta taloudellisen hyödyn saamiseksi, eikä varastetuilla tavaroilla yleensä ole juurikaan arvoa. Henkilöllä usein olisi varallisuutta myös ostaa varastamansa tavarat. Varastetuilla tavaroilla harvoin on edes käyttöarvoa henkilölle itselleen, vaan hän saattaa varastamisen jälkeen säilöä, lahjoittaa, palauttaa tai heittää pois varastamansa tavarat.

Syyt ja seuraukset

Näpistelyhimossa varastaminen tapahtuu pääasiallisesti hetken mielijohteesta henkilön ollessa yksin. Varastaminen voi olla jatkuvaa ja pitkäaikaista, mutta myös satunnaista, toistuvaa tai jaksoittaisesti tapahtuvaa. Ennen varastamista henkilö saattaa kokea jännitystä ja innostuneisuutta, joka varastamisen hetkellä, aivojen vapauttaman dopamiinin myötävaikutuksesta, muuttuu helpotukseksi ja mielihyväksi. Hyvä olo ei useinkaan kestä kauaa, vaan jälkikäteen henkilön voi vallata katumuksen, häpeän ja syyllisyyden tunteet.

Näpistelyhimon taustalla olevia syitä ei tarkasti ole tiedossa, mutta on mahdollista, että siihen liittyy aivojen impulssisäätelyn häiriö. Lisäksi näpistelyhimoon saattaa liittyä masentuneisuuden, merkityksettömyyden ja yksinäisyyden kokemuksia, jolloin varastamisesta tulee keino paeta omaa avuttomuuden tunnetta.

Näpistelyhimon hoito

Näpistelyhimon haitallinen käyttäytyminen saattaa loppua itsestään. Käytöksen kuitenkin jatkuessa, henkilön kokema häpeä usein estää häntä hakemasta apua itselleen. Pääasiallisesti näpistelyhimoa hoidetaan psykoterapialla, joista hyödyllisiä lähestymistapoja ovat esimerkiksi psykoanalyyttinen ja -dynaaminen sekä käyttäytymisterapeuttinen psykoterapia. Terapian avulla henkilöä voidaan auttaa ymmärtämään impulsiivisen käyttäytymisen taustasyitä sekä löytämään tapoja reagoida impulsseihin vähemmän haitallisesti. Usein näpistelyhimoon liittyy myös muita mielenterveyden häiriöitä, joiden hoito on tärkeää kuntoutumisen kannalta. Henkilöllä voi olla näpistelyhimon lisäksi esimerkiksi ahdistusta, masennusta, syömishäiriöitä tai päihdehäiriöitä.

Mikäli sinulla on taipumusta impulsiiviseen varasteluun, ei sinun tarvitse hävetä tilannettasi, vaan voit aloittaa avun hakemisen soittamalla asiantuntijoillemme.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset