Stressi ja ahdistus ovat molemmat luonnollisia reaktioita ympäristön uhkiin. Ne aiheuttavat kehossa samantyyppisen taistele tai pakene –reaktion, mikä ilmenee lihasjännityksenä, sydämensykkeen kohoamisena ja hengityksen kiihtymisenä. Stressiä ja ahdistusta värittää usein myös samankaltaiset negatiiviset tunteet ja mielentilat, kuten jännittyneisyys ja huolestuneisuus. Niiden yhtäläisyyksien vuoksi stressiä ja ahdistusta käytetäänkin joskus arkipuheessa toistensa synonyymeina. Mitä eroa näillä kahdella siis on?

Stressin ja ahdistuksen erottaminen

Aina stressiä ja ahdistusta ei ole mahdollista selkeästi erottaa toisistaan, mutta ne kuitenkin perustavanlaatuisesti eroavat toisistaan siinä, mikä niitä aiheuttaa.

Stressi on aina reaktio ympäristön konkreettisiin uhkiin ja rasitteisiin. Koemme stressiä, kun tunnemme, että ympäristö vaatii meiltä liikaa ja voimavaramme eivät enää riitä vastaamaan sen odotuksiin. On täysin luonnollista kokea stressiä esimerkiksi kun työkiireet painavat päälle tai kun koemme suuria muutoksia tai kriisejä elämässämme. Stressille on tyypillistä, että se lievittyy, kun elämän kuormittavat tilanteet ja olosuhteet hellittävät.

Ahdistus taas tuntuu epämääräisenä pelokkuuden tunteena ja se voi viritä ilman selkeää syytä tai tilanteissa, joissa oikeaa uhkaa ei ole. Stressin ollessa reaktio nykyiseen kuormittavaan tilanteeseen tai lähitulevaisuuden haasteisiin, ahdistusta ihminen voi kokea liittyen myös menneisyyden tai laajemmin koko tulevaisuuden tapahtumiin. Koska ihminen voi tuntea olonsa ahdistuneeksi ilman konkreettista syytä, voi ahdistuksen tunne olla pitkäkestoista sekä vaikeasti määriteltävissä olevaa. Pitkäkestoinen selittämätön ahdistuksen tunne voi olla merkki yleistyneestä ahdistuneisuushäiriöstä. Ahdistus on myös luonnollinen reaktio stressiin, joten on siis tyypillistä, että stressaantuneena ihminen kokee ahdistuksen tunteita.

Mistä apua?

Molempia stressiä ja ahdistuneisuutta on mahdollista lievittää omatoimisesti. Tässä voivat auttaa erilaiset stressinhallinnan ja ahdistuksen omahoidolliset menetelmät. Jos taas kärsit kroonisesta stressistä tai ahdistuneisuushäiriöstä, voi olla syytä kääntyä ammattiavun piiriin. Jos tarvitset pikaista keskusteluapua ja neuvontaa stressin tai ahdistuneisuuden kanssa kamppailemiseen, voit soittaa asiantuntijallemme alla olevaan numeroon ja voimme yhdessä pohtia ratkaisuja ongelmaasi.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset