Päihteidenkäytöllä ja mielenterveyden häiriöillä on usein kaksisuuntainen yhteys. Monet mielenterveyshäiriöistä kärsivät käyttävät päihteitä oireidensa lievittämiseen tai pakokeinona omalle pahalle ololleen. Toisaalta päihteidenkäyttö voi lisätä mielenterveyden oireilun vakavuutta sekä nostaa riskiä eri mielenterveyshäiriöille. Päihteet ja mielenterveyden ongelmat voivat siis muodostaa itseään ruokkivan kehän.

Alkoholi

Alkoholi on depressantti eli keskushermostoa lamaannuttava aine. Se vaikuttaa aivojen välittäjäaineiden toimintaan tuottaen hetkellisiä rentoutuneisuuden ja hyvän olon tunteita. Runsas alkoholinkäyttö kuitenkin sekoittaa aivojen kemiallista tasapainoa ja täten altistaa mielenterveyden oireilulle. Liiallinen alkoholinkäyttö aiheuttaa ja pahentaa esimerkiksi masennus– ja ahdistuneisuusoireilua. Alkoholi myös heikentää unenlaatua sekä stressinsietokykyä, mikä voi vaikeuttaa arkielämän haasteissa pärjäämistä.

Vinkkejä alkoholinkäytön vähentämiseen löydät täältä.

Tupakka

Tupakointi on yleisempää mielenterveyden häiriöitä sairastavilla. Tupakointi hetkellisesti lievittää stressaantunutta olotilaa, mutta pitemmän päälle sen on todettu kuitenkin lopulta vain pahentavan stressiä sekä lisäävän masennus- ja ahdistuneisuusoireilua. Joidenkin tutkimusten mukaan tupakoinnin lopettaminen voi olla jopa yhtä tehokas keino lievittää masennusoireilua kuin masennuslääkkeiden käyttö.

Tupakoinnin lopettamiseen löydät apua esimerkiksi täältä.

Huumeet

Huumeet ovat yläkäsite erilaisille laittomille päihdeaineille, jotka vaikuttavat keskushermoston toimintaan lamauttavasti tai stimuloivasti. Yleisimpiä Suomessa käytettyjä huumeita ovat kannabis ja ekstaasi (MDMA).

Kannabis voi joillakin ihmisillä käytön aikana aiheuttaa toivottujen vaikutusten sijaan ahdistusta ja vainoharhaisuutta. Kannabiksenkäyttö voi myös nostaa psykoositilojen riskiä sekä riskiä sairastua skitsofreniaan. Ekstaasi taas lisää mielihyvästä vastaavan serotoniinin toimintaa aivoissa, mikä aiheuttaa euforian ja läheisyyden tunteiden lisääntymistä, mutta voi myös joillakin ihmisillä aiheuttaa esimerkiksi paniikkioireilua. Ekstaasin käytön jälkeen voi ilmetä masennusoireilua, väsymystä ja keskittymisvaikeuksia aivojen serotoniinitoiminnan häiriintymisen vuoksi.

Jos oma päihteidenkäyttösi huolestuttaa sinua ja tarvitset asiaan tukea tai neuvontaa, voit soittaa asiantuntijallemme alla olevaan numeroon ja voimme yhdessä pohtia, mitä tilanteellesi on tehtävissä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset