Kehitysvammalla tarkoitetaan vammaa tai vauriota ymmärtämisen ja käsityskyvyn alueella. Kehitysvamma ilmenee ennen kuin henkilö on 18-vuotias ja se vaikuttaa jokapäiväiseen elämään. Kehitysvamma voi aiheutua sikiöaikana tai myöhemmin, esimerkiksi synnytysten aikaisten vaurioiden tai lapsuuden tapaturmien ja sairauksien vuoksi.

Kehitysvammaisilla mielenterveyshäiriöt ovat muuta väestöä yleisempiä, ja noin 30–50 prosentilla kehitysvammaisista on jokin mielenterveyden tai käyttäytymisen häiriö. Tavallisimmin näistä esiintyy autismikirjon, sopeutumisen ja tarkkaavuuden häiriöitä, aggressiivisuutta, skitsofrenisia häiriöitä, itsetuhoisuutta sekä mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöitä.

Mielenterveyden haasteiden riskiä kehitysvammaisilla lisäävät puutteellinen itsemääräämisoikeus ja itse koetut toistuvat epäonnistumiset. Kun ihminen kokee useita epäonnistumisia, vaikuttaa se kielteisesti minäkuvaan, mikä puolestaan voi purkautua vihana ja aggressiona tai vaihtoehtoisesti passiivisuutena ja masennuksena.

Aina mielenterveyden haasteiden huomaaminen ja diagnosointi kehitysvammaisilla ei ole täysin mutkatonta. Henkilön kommunikaatio voi olla puutteellista, hänen saattaa olla haastavaa itse kertoa tunteistaan sekä hänen käyttäytymisensä saattaa olla poikkeavaa. Kyseisessä ryhmässä mielenterveydenhäiriöt saattavat jäädä hoitamatta, mikäli oireet liitetään esimerkiksi haasteelliseen käyttäytymiseen tai kipuihin.

Kehitysvammaisille on tarjolla paljon erilaista tukea arjessa selviytymiseen. On kuitenkin tärkeää huolehtia myös riittävästä henkisestä tuesta ja sosiaalisesta vuorovaikutuksesta. Sosiaalinen tuki tuo elämään merkityksellisyyttä, auttaa tuntemaan itsensä osaksi yhteisöä ja muovaa omanlaista identiteettiä. Tuki myös edesauttaa tunnetta elämän hallinnasta ja ymmärrettävyydestä. Jokaisella on oikeus vaikuttaa omaan elämäänsä ja kehitysvammaiselle voi hänen kykyjensä mukaisesti tarjota valintoja, olivat ne sitten suuria tai pieniä.

Tukea elämään

Mikäli sinua mietityttää oma tai läheisesi tilanne, tarvitset tukea tai et tiedä, kuinka jatkaa eteenpäin, voit olla yhteydessä asiantuntijoihimme puhelimitse oikean suunnan löytämiseksi.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset