Harhaluuloisuushäiriöön ei liity pitkäaikaisten harhaluulojen lisäksi muita tunne-elämän tai ajattelun häiriöitä, eikä henkilön käyttäytyminen vaikuta juurikaan poikkeavalta. Myöskään hänen toimintakykynsä ei ole ainakaan vakavasti heikentynyt. Harhaluulot alkavat tyypillisimmin keski-iässä tai sen jälkeen, ja ne tuottavat usein haasteita etenkin ihmissuhteisiin.

Harhaluuloisuushäiriössä henkilön harhaluulot eivät sinänsä ole eriskummallisia, vaan ne liittyvät asioihin, jotka voisivat mahdollisesti tapahtua tosielämässä. Näin ollen hän saattaa uskoa olevansa vainon kohteena tai seurannassa, jonkun yrittävän myrkyttää hänet tai tartuttaa sairauden häneen tai hänen kumppaninsa pettävän häntä. Hän voi myös ajatella oman asemansa jumalalliseksi tai omaavansa poikkeuksellista voimaa, valtaa tai tietoa, ilman, että oireisiin liittyy maanisuutta. Lisäksi harhaluuloisuushäiriössä henkilö voi uskoa jonkun itseään tyypillisesti arvovaltaisemmassa asemassa olevan henkilön rakastavan häntä. Henkilöllä voi ilmetä useita harhaluuloja myös samanaikaisesti.

Harhaluulot ovat henkilön keino käsitellä ja hallita negatiivisia tunteita, pelkoja tai traumaattisia kokemuksia. Ne voivat kadota itsekseen, mutta harhaluulojen jatkuessa useampia viikkoja tai aiheuttaessa haasteita henkilön hyvinvoinnille tai ihmissuhteisiin, on syytä hakea apua terveydenhuollon ammattilaisilta. Harhaluulot voivat olla myös muun fyysisen sairauden tai mielenterveydenhäiriön oireita, minkä vuoksi asiaa on syytä selvittää. Harhaluulojen hoidossa voidaan käyttää psykoterapioita, sekä tarvittaessa lisänä psykoosi- ja masennuslääkkeitä.

Tukea ja apua

Mikäli sinulla on herännyt huoli omasta tai läheisesi hyvinvoinnista, voit aloittaa avun hakemisen ottamalla yhteyttä puhelimitse asiantuntijoihimme.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset