Epätyypillinen masennustila on yksi masennuksen alatyypeistä ja se lasketaan kuuluvaksi vakaviin masennustiloihin. Epätyypillisen masennuksen erityispiirteitä verrattuna tavanomaiseen masennukseen ovat mielialan reaktiivisuus, painon nousu ja lisääntynyt ruokahalu ja unentarve.

Koska epätyypillisen masennuksen oireet eivät muistuta tavanomaisen masennustilan oirekuvaa, tauti voi jäädä tunnistamatta ja diagnosoimatta. Taudille on tyypillistä sen krooninen luonne ja uusiutumistaipumus.

Epätyypillisen masennuksen oireet

Epätyypillisessä masennuksessa mieliala on reaktiivinen ja elämässä koetut myönteiset asiat onnistuvat tilapäisesti parantamaan mielialaa ja aikaansaavat mielihyvän tunteita. Tavanomaisessa masennuksessa taas tyypillisesti yksilö ei koe mielihyvää asioista, jotka muuten herättäisivät positiivisia tunteita ja mieliala on tällöin jatkuvasti alakuloinen.

Tavanomaiseen masennukseen kuuluu myös usein vähentynyt ruokahalu, painon lasku ja unettomuus, kun taas epätyypillisessä masennuksessa nämä oireet ovat päinvastaiset. Epätyypillisestä masennuksesta kärsivällä ruokahalu ja unentarve ovat selvästi lisääntyneet ja paino noussut. Yleisiä epätyypillisen masennuksen oireita ovat myös korostunut taipumus tuntea itsensä hylätyksi sekä lyijymäinen painontunne raajoissa.  

Epätyypillisen masennuksen hoito

Hoidossa käytetään paljolti samanlaisia hoitomuotoja kuin tavanomaisen masennuksen hoidossa, eli yleensä psykoterapian ja masennuslääkkeiden yhdistelmää. Lääkkeistä parhaiten näyttäisi tutkimusten valossa toimivan serotoniinijärjestelmään vaikuttavat masennuslääkkeet. Psykoterapiahoidossa voidaan keskittyä erityisesti epätyypilliselle masennukselle yleiseen hylkäysherkkyyteen, sillä sen on todettu olevan mahdollisesti epätyypillisen masennuksen sekä altistava että ylläpitävä tekijä. Jos koet olosi masentuneeksi ja tarvitset pikaista keskusteluapua, ota yhteyttä asiantuntijaamme alla olevaan numeroon ja voimme yhdessä pohtia mitä tilanteellesi on tehtävissä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset