Autismikirjo on kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö, joka ilmenee laaja-alaisesti ja yksilöllisesti poikkeavuuksina sosiaalisessa kanssakäymisessä, kommunikaatiossa ja aistitoiminnassa, taipumuksena kuormittua helposti sekä rajoittuneina toimintamalleina ja mielenkiinnonkohteina.

Autismikirjoa pidetään yleisesti poikien ja miesten kehityksellisenä häiriönä, mutta todellisuudessa sitä voi ilmetä kenellä tahansa sukupuolesta riippumatta. On arvioitu, että autismikirjo olisi naisilla alidiagnosoitu, koska lääketieteen tarjoama oirekuva pohjautuu erityisesti pojilla ja miehillä ilmeneviin piirteisiin ja tytöillä ja naisilla autismikirjo saattaa ilmetä eri tavalla. Tutkimusten mukaan naiset myös peittelevät ja piilottelevat autismikirjon piirteitä enemmän verrattuna miehiin, mikä voi hankaloittaa häiriön tunnistamista entisestään. Moni nainen saakin autismikirjon diagnoosin vasta aikuisiällä.

Naisten autismikirjon erityispiirteitä

Vaikka autismikirjo pääpiirteittäin ilmeneekin naisilla samalla tavalla kuin miehillä, siihen voi liittyä naisilla kuitenkin tiettyjä erityispiirteitä. Autismikirjoon kuuluvat tytöt ovat esimerkiksi joidenkin tutkimusten mukaan motivoituneempia opettelemaan sosiaalisia taitoja ja sääntöjä, minkä vuoksi heillä voi esiintyä vähemmän ongelmia ihmissuhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä. Naisilla on myös tyypillisesti vähemmän rajoittuneita ja poikkeavia mielenkiinnonkohteita. Naisten mielenkiinnonkohteet voivat olla siis ”tavallisempia” ja sosiaalisesti hyväksyttävämpiä. Lisäksi naisilla esiintyy yleisemmin vähemmän toistavaa toimintaa.

Autismikirjoon kuuluvilla naisilla esiintyy myös keskimäärin miehiä yleisemmin liitännäisiä psykiatrisia diagnooseja, joista tyypillisimmät ovat masennus ja ahdistuneisuushäiriöt. Myös syömishäiriöt ovat yleisempiä: arvioiden mukaan noin yhdellä viidestä syömishäiriötä sairastavalla naisella saattaa esiintyä autismikirjon piirteitä. Liitännäisdiagnoosien vuoksi on mahdollista, että niiden taustalla oleva autismikirjo jää tunnistamatta ja diagnosoimatta.

Jos epäilet, että kuulut autismikirjoon ja tarvitset asiaan keskusteluapua tai neuvontaa hoitoon hakeutumisessa, älä epäröi ottaa yhteyttä asiantuntijaamme alla olevaan numeroon.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset