Tavallisesti autismikirjon häiriöt diagnosoidaan jo lapsuudessa. Autismikirjoepäily saattaa kuitenkin herätä vasta aikuisuudessa tai itsenäistymisen kynnyksellä, erityisesti jos autismikirjon piirteet ovat aina olleet lieviä. On arvioitu, että autismikirjo olisi erityisen alidiagnosoitu naisilla.

Autismikirjon diagnoosin voi saada aikuisiällä, mutta tällöin kuitenkin vaaditaan, että autismille tyypillisiä piirteitä on esiintynyt jo lapsuudessa. Varsinaisen diagnoosin tekee aina lääkäri, useimmiten psykiatri, usein moniammatillisessa yhteistyössä esimerkiksi neuropsykologin kanssa.

Miten autismikirjo voi ilmetä aikuisella?

Autismikirjon piirteet ovat moninaisia ja ilmenevät aina yksilöllisesti eri ihmisillä. Tyypillisesti ne ilmenevät poikkeavuuksina sosiaalisessa kanssakäymisessä ja kommunikaatiossa sekä kaavanomaisena ja kapea-alaisena käyttäytymisenä tai kiinnostuksenkohteina. Autismikirjosta voi aikuisella kertoa esimerkiksi toistuvat ongelmat läheisten sosiaalisten suhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä, päivärutiineista poikkeamisesta johtuva voimakas ahdistuneisuus, hyvin tarkkaan rajatut kiinnostuksenkohteet, vaikeudet ymmärtää muiden tunteita tai ennakoida muiden aikomuksia sekä herkkyys ympäristön aistiärsykkeille, kuten äänille ja hajuille. Autismikirjoon kuuluva henkilö yleensä kuormittuu tavanomaista enemmän arjen pienemmistäkin haasteista ja ympäristön muutoksista.

Autismikirjon diagnosointi aikuisiällä

Aikuisen autismikirjon diagnosointi tehdään henkilön kehityshistorian ja käyttäytymisen perusteella. Lapsuudessa esiintyneiden autismikirjon piirteiden kartoittamiseksi voidaan haastatella henkilön lapsuuden lähipiiriä, yleensä vanhempia. Tietoa voidaan myös kerätä henkilön lapsuudenaikaisista terveydenhuollon asiakirjoista, kuten neuvolakorteista, tai esimerkiksi koulutodistuksista. Diagnosoimisessa hyödynnetään myös itsearviointia sekä neuropsykologisia testejä, joilla kartoitetaan autismikirjon piirteitä ja niiden vaikutusta toimintakykyyn.

Jos epäilet, että kuulut autismikirjoon ja tarvitset asiaan keskusteluapua tai neuvontaa hoitoon hakeutumisessa, älä epäröi soittaa asiantuntijallamme alla olevaan numeroon.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset