Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö eli ADHD on toimintakykyä haittaava kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö, jonka ydinoireita ovat tarkkaamattomuus, yliaktiivisuus ja impulsiivisuus. ADHD usein hankaloittaa opinnoissa, töissä ja sosiaalisissa suhteissa pärjäämistä sekä nostaa riskiä erilaisten psykiatristen häiriöiden kehittymiselle ja syrjäytymiselle. Tämän vuoksi ADHD-oireinen tarvitsee usein terveydenhuollon tukea ja hoitoa. ADHD:ta ei ole mahdollista kokonaan parantaa, mutta sen oireiden aiheuttamaa haittaa toimintakyvylle voidaan lievittää psykososiaalisilla hoidoilla, ympäristön tukitoimilla ja lääkityksellä. Hoito suunnitellaan yksilöllisesti ja siitä vastaa aina lääkäri.

ADHD:n psykososiaaliset hoitomuodot

Lapsilla ja nuorilla tyypillisin psykososiaalinen hoitomuoto on käyttäytymishoito, joka perustuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan ja on tutkitusti tehokas ADHD:n ydinoireiden lievittämisessä. Käyttäymishoidossa pyritään muokkaamaan lapsen käyttäytymistä soveliaampaan suuntaan esimerkiksi toivotun käyttäytymisen ohjeistuksella, harjoittelemisella ja palkitsemisella. Lasten ADHD:n hoidossa oleellista on myös perheen ja koulun tukitoimet, kuten vanhempien ohjeistus ja koulussa toteuttavat lapsen toimintakykyä tukevat pedagogiset järjestelyt.  

Aikuisilla käytetyimpiä psykososiaalisia hoitomuotoja on ryhmämuotoinen kognitiivinen käyttäytymisterapia. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa pyritään muokkaamaan toimintakyvylle haitallisia ajattelu- ja toimintamalleja joustavammiksi.

ADHD:n lääkehoito

Lääkitystä hyödynnetään ADHD:n hoidossa erityisesti silloin, kun lääkkeetön hoito ei tehoa toivotulla tavalla. Lääkkeillä pystytään vähentämään ADHD-oireiden haittaa toimintakyvylle ja lisäämään psykososiaalisen hoidon tehokkuutta. Tyypillisesti lääkehoidossa hyödynnetään keskushermostoa aktivoivia stimulantteja, kuten metyylifenidaattia, deksamfetamiinia ja lisdeksamfetamiini tai muita lääkkeitä, kuten guanfasiinia ja atomoksetiinia.

Jos epäilet, että sinulla on ADHD ja tarvitset asiaan keskusteluapua tai neuvontaa hoitoon hakeutumisessa, älä epäröi ottaa yhteyttä asiantuntijaamme alla olevaan numeroon. Voimme yhdessä pohtia, mitä tilanteellesi on tehtävissä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset