Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö eli ADHD liitetään tavallisesti kouluikäisiin poikiin, mutta todellisuudessa sitä voi esiintyä kenellä tahansa sukupuolesta ja iästä riippumatta. Tilastojen mukaan ADHD on noin viisi kertaa yleisempää pojilla ja miehillä verrattuna tyttöihin ja naisiin, mutta todennäköisesti tilastoja vääristää naispuolisten ADHD:n alidiagnosointi. Naisten ADHD:n alidiagnosointi voi johtua siitä, että naisilla häiriö ilmenee eri tavalla kuin miesten oireisiin pohjautuvassa diagnostisissa kriteereissä on määritelty. Onkin varsin tavallista, että naiset saavat diagnoosin vasta aikuisiällä ja usein sattumalta, kun nainen hakeutuu hoidon piiriin erilaisten ADHD:lle tyypillisten liitännäishäiriöiden, kuten masennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden, vuoksi.

Naisen ADHD:n erityispiirteitä

Vaikka pääasiassa ADHD oireilee naisilla samalla tavalla kuin miehillä, liittyy häiriön oirekuvaan tiettyjä korostuneita piirteitä naisilla. ADHD-oireisilla naisilla korostuu erityisesti tarkkaamattomuusoireet yliaktiviisuuden ja impulsiivisuuden jäädessä vähemmälle. Tarkkaamattomuus voi ilmetä esimerkiksi keskittymiskyvyn vaikeuksina, huolimattomuutena ja tavaroiden jatkuvana hukkaamisena. Tutkimusten mukaan tarkkaamattomuuden ongelmat eivät tule naisilla aina yhtä korostuneesti esille kuin miehillä, mutta ne aiheuttavat naisille enemmän subjektiivista haittaa, esimerkiksi vaikeuksia opinnoissa tai sosiaalisissa suhteissa. Lapsuudessa tytöillä esiintyy kouluiässä myös vähemmän ulospäin näkyvää häiriökäyttäytymistä ja ongelmia koulussa.

Naisilla oireilu on myös useammin sisäänpäin kääntyvää, ja se voi tällöin ilmetä masennuksena tai ahdistuneisuutena. Naisilla ADHD-oireilun aiheuttama haitta arjessa pärjäämiselle johtaa useammin suurempaan riskiin päihdeongelmien kehittymiselle ja itsetuhoiselle käyttäytymiselle.  

Jos epäilet, että sinulla on ADHD-oireilua ja tarvitset asiaan keskusteluapua tai neuvontaa hoitoon hakeutumisessa, älä epäröi ottaa yhteyttä asiantuntijaamme alla olevaan numeroon.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset