Yleistyneeseen ahdistuneisuushäiriöön hakee hoitoa arviolta noin puolet häiriöstä kärsivistä, mikä on valitettavaa, sillä häiriöön löytyy monia tehokkaita hoitomuotoja. Tutkitusti toimivia hoitomuotoja ovat erilaiset psykoterapiat ja lääkitys. Useimmiten paras hoitotulos saadaan yhdistämällä nämä kaksi. Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön oireilua voi lievittää myös omaehtoisella ahdistuksen hallinnan keinoilla, kuten mindfulness- ja rentoutumisharjoituksilla sekä terveellisten elämäntapojen ylläpitämisellä.

Hoidon suunnittelu ja toteutus on usein moniammatillista. Hoidon suunnittelusta ja mahdollisesta lääkityksen määräämisestä vastaa aina lääkäri. Lääkkeet eivät paranna itse häiriötä, mutta lieventävät sen oireita ja täten helpottavat arkielämässä pärjäämistä. Keskusteluapua on mahdollista saada psykologilta ja psykoterapiasta vastaa taas psykoterapeutti.

Psykoterapiat yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa

Häiriön hoidossa voidaan käyttää monia erilaisia psykoterapiasuuntauksia, mutta yleisin ja tutkitusti tehokas psykoterapian muoto on kognitiivinen käyttäytymisterapia.

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa pyritään tunnistamaan ja muokkaamaan asiakkaan ahdistusta synnyttäviä ja ylläpitäviä haitallisia ajatusmalleja, kehittämään tunteidensäätelykykyä sekä löytämään terveitä selviytymiskeinoja ahdistuksen kanssa pärjäämisessä. Terapian pohjimmaisena tarkoituksena on auttaa asiakasta havaitsemaan yhteys hänen ajattelutapojensa ja ahdistuksensa välillä. Yleistyneen ahdistuneisuuden taustalla on usein erilaiset virheelliset ajatusmallit (esimerkiksi todennäköisyyksien yliarviointi, katastrofiajattelu ja kaikki tai ei mitään -ajattelu) ja näiden korjaamisella on mahdollista lievittää ahdistusoireilua. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa voidaan myös hyödyntää keskusteluhoidon lisäksi erilaisia terapian ulkopuolella toteutettavia kotitehtäviä.

Lääkitys yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa

Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön lääkehoidossa käytetään yleensä masennuslääkkeitä. Erityisesti serotoniiniaineenvaihduntaan vaikuttavat lääkkeet auttavat ahdistusoireiluun. Myös atsapironeihin kuuluva buspironi on yleinen lääke yleistyneen ahdistuksen hoidossa. Masennuslääkkeet ja buspironi alkavat usein toimimaan vasta muutaman viikon käytön jälkeen. Vakavaan ahdistuneisuuteen voidaan joskus määrätä myös keskushermostoa nopeasti rauhoittavia bentsodiatsepiineja, mutta ne ovat tarkoitettu vain tilapäiseen käyttöön, sillä niihin on mahdollista kehittää riippuvuus.

Jos sinulla heräsi kysymyksiä ahdistuneisuushäiriöistä tai tarvitset apua hoitoon hakeutumisessa, älä epäröi soittaa asiantuntijallemme alla olevaan numeroon. Voimme yhdessä pohtia mitä tilanteellesi on tehtävissä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset