Kun vanhemmalla on mielenterveysongelmia, saattaa se tuoda arkeen haasteita. Mielenterveysongelmat eivät ole este hyvälle ja turvalliselle vanhemmuudelle, kunhan vanhempi huolehtii omasta jaksamisestaan. Luotettava tukiverkosto auttaa selviytymään vaikeammistakin tilanteista.

Mielenterveysongelmien vaikutukset vanhemmuuteen

Mikäli oma jaksaminen on koetuksella esimerkiksi ahdistuneisuuden tai masentuneisuuden vuoksi, vanhemmuus arjessa voi muodostua kuormittavammaksi. Vanhemman voi olla haastavaa huolehtia lapsen tarpeista ja asettaa rajoja lapsen käytökselle. Lapset aistivat herkästi vanhemman tunnetiloja, ja mielenterveysongelmien keskellä vanhemman voi olla vaikeaa säädellä omaa mielialaansa ja tunneilmaisuaan lapsen seurassa.

Vanhempi saattaa alkaa nojautumaan lapsen apuun esimerkiksi kotitöiden hoidossa tai nuorempien sisarusten hoitamisessa, mikä lisää lapsen vastuita ja saattaa lisätä vanhemman syyllisyyttä tilanteesta. Mikäli vanhempi ei saa tarpeeksi tukea, voi lapsi alkaa keräämään itselleen vastuuta perheen tilanteesta ja alkaa huolehtimaan vanhemmastaan. Lapsi saattaa alkaa tuntea, ettei voi jakaa omia huoliaan vanhemman kanssa, mikä voi vaikuttaa puolestaan lapsen mielialaan ja jaksamiseen.

Kuinka edistää lapsen hyvinvointia, kun vanhemmalla on mielenterveysongelmia?

Tärkeintä lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi on huolehtia omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Uskalla pyytää apua, kun sitä tarvitset. Saatat tuntea epäonnistuneesi tai pelkääväsi muiden tuomitsevan sinut, mutta totuus on, että mielenterveysongelmat voivat koskettaa ketä tahansa, eivätkä ne tee sinusta huonompaa vanhempaa. Kun pyydät apua, otat vastuuta lapsesi hyvinvoinnista. Kerro läheisillesi, mitä tarvitset, oli se sitten apua kotitöissä, lastenhoidossa tai muissa arjen askareissa. Myös erilaiset vanhemmuuden vertaisryhmät voivat auttaa sinua jaksamaan ja löytämään tukea arkeesi. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä lastensuojeluun, joka on olemassa perheesi tukemiseksi.

Yritä löytää perheenne arkeen rutiineja. Rutiinit tuovat turvaa lapselle, mutta myös selkeyttävät arjen kulkua itsellesi. Lapselle on hyvä kertoa vanhemman mielenterveysongelmista siten, että lapsi ymmärtää, mistä on kyse. Tällöin lapsen on helpompi tuoda omia huoliaan esille ja tilanteen ymmärtäminen vähentää lapsen ahdistuneisuutta. Voitte myös pohtia lapsen kanssa lähipiiristä henkilön, joka tietää vanhemman mielenterveysongelmista, ja jonka puoleen lapsi voi tarvittaessa kääntyä huoliensa kanssa.

Apua ja tukea

Mikäli tunnet, ettet pärjää vanhemmuuden haasteiden keskellä, voit olla yhteydessä tilanteestasi riippuen perheneuvolaan, perusterveydenhuoltoon tai kuntasi sosiaalipalveluihin. Myös asiantuntijamme kuuntelevat huolesi ja ohjaavat sinut oikeiden palveluiden piiriin.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset