Nyky-yhteiskunnassa työn ja vapaa-ajan välinen rajanveto käy yhä haasteellisemmaksi etätyön ja joustavien työaikojen lisääntyessä. Teknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia toteuttaa työtä, mutta samalla työpaikan oven sulkeminen ei riitä työn karistamiseksi kannoilta, sillä usein työ kulkeutuu kotiin älypuhelimen tai kannettavan tietokoneen mukana. Palautumisen ja jaksamisen kannalta tilanne ei ole ihanteellinen. Riittävä lepo ja palautuminen ovat tärkeässä asemassa luovuuden ja tuottavuuden säilyttämiseksi.

Kun työ- ja vapaa-aika ovat tasapainossa sinulla on aikaa saada vaadittavat työtehtävät päätökseen sekä aikaa palautua ja pitää yllä sosiaalisia suhteitasi työn ulkopuolella, et huolehdi työstäsi vapaa-ajallasi sekä kykenet huolehtimaan riittävästä unensaannista. Aika ajoin onkin hyvä arvioida, onko oma ajankäyttö tasapainossa.

Kuinka löytää tasapaino työhön ja vapaa-aikaan?

Voit aloittaa pohtimalla, millainen tilanteesi tällä hetkellä on. Tunnetko itsesi aamuisin levänneeksi? Jaksatko keskittyä työssäsi ja onko työntekosi tehokasta? Onko sinulla tarpeeksi aikaa tai energiaa olla perheesi ja läheistesi kanssa? Entä harrastaa itsellesi mielekkäitä asioita? Aiheuttaako jokin työssäsi tai vapaa-ajallasi sinulle stressiä? Mikäli huomaat, ettei jokin osa-alue vastaa itsellesi asettamiasi prioriteetteja, voit miettiä keinoja ongelman ratkaisemiseksi ja muutoksen aikaansaamiseksi.

Työstä irrottautumista helpottaa, mikäli saat tehtyä akuuteimmat työtehtävät työpäiväsi aikana. Voit suunnitella työpäiväsi etukäteen ja hoitaa kiireisimmät asiat ensimmäisenä alta pois. Näin saat myös onnistumisen kokemuksia työstäsi saavutettuasi itsellesi asettamiasi tavoitteita. Tehokkuutta työpäivään saat huolehtimalla säännöllisistä ja riittävistä tauoista. Aseta itsellesi rajoja työhön. Kun työpäiväsi päättyy, pyri irtautumaan kaikesta siihen liittyvästä. Esimerkiksi työsähköpostin tarkastaminen voi olla juurtunut tapa, joka seuraa myös vapaa-ajalle. Viestit voivat kuitenkin odottaa seuraavaan päivään ja työpuhelimen sulkeminen tai piilottaminen silmien ulottumattomiin voi auttaa uusien tapojen juurruttamisessa. Vapaa-ajan palautumisella on suuri merkitys työssä jaksamisessa, stressin ehkäisyssä ja tasapainoisessa arjessa.

Tukea tasapainoiluun

Mikäli työsi uhkaa omaa jaksamistasi, esimiehen kanssa keskustelu voi auttaa löytämään uusia keinoja työskentelyn tukemiseksi. Myös työterveydenhuollon puoleen kääntyminen voi olla tarpeen, jollet löydä tarvittavia työkaluja hyvinvointisi edistämiseksi itsenäisesti. Voit myös olla yhteydessä puhelimitse asiantuntijoihimme oikean suunnan löytämiseksi.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset