Toistuvat älypuhelimen pitävät piippaukset, värinä ja huomion itseensä vetävät ilmoitukset ovat monelle arkipäivää. Nämä kaikki ominaisuudet on kehitetty, jotta huomiosi irtautuisi siitä, mitä olet tekemässä ja siirtyisi sosiaaliseen mediaan ja sen tarjoamaan sisältöön. Ihmisille on kehittynyt kasvanut tarve välittömälle tyydytykselle, jonka sosiaalisen median sisältö voi tarjota.

Huomion siirtäminen toistuvasti asiasta toiseen laskee keskittymiskykyä ja hankaloittaa muiden tehtävien suorittamista. Tämä häiriöiden esiintyminen saattaa vaikuttaa myös tosielämän kohtaamisiin sekä sosiaalinen media ja sen käyttö saattavat aiheuttaa ongelmia ihmissuhteisiin kumppanin, perheen tai ystävien kanssa. Kun tosielämän eristäytymistä tapahtuu, koemme edelleen enemmän yksinäisyyttä. Sosiaalinen media voi aiheuttaa myös epätervettä itsekeskeisyyttä.

Sosiaalisen median kohtuuton käyttäminen vaikuttaa uneen ja aiheuttaa haasteita liittyen nukahtamisen viivästymiseen sekä unen yhtäjaksoisuuteen ja määrään. Riittämätön uni vaikuttaa heikentävästi edelleen muistiin, suoriutumiskykyyn ja mielialaan. Sosiaalisen median runsas käyttö on yhteydessä masentuneisuuteen, ahdistukseen, heikompaan itsetuntoon, aggressiivisuuteen ja antisosiaaliseen käyttäytymiseen. Ahdistuneisuus ja masentuneisuus taas laukaisevat fyysisiä oireita, kuten pahoinvointia ja päänsärkyjä.

Milloin huolestua omasta sosiaalisen median käytöstä?

Mikäli huomaat hyvinvoinnissasi muutoksia sosiaalisen median käytön myötä, tulisi omaan käyttäytymiseen keskittyä hetkeksi ja pohtia tilanteeseen ratkaisuja. Jos huomaat itselläsi ahdistuneisuutta, masentuneisuutta tai yksinäisyyttä, joka voimistuu erityisesti sosiaalisen median käytön myötä, voi käyttöä olla hyvä rajoittaa. Muita merkkejä sosiaalisen median käytön liiallisuudesta ovat sosiaalisen median vuoksi läheisten suhteiden kärsiminen, toistuva itsen vertaaminen toisiin, opintojen tai työn kärsiminen, sosiaalisen median priorisointi ennen itsestä huolehtimista sekä itselle tai muille haitalliseen toimintaan osallistuminen tykkäysten tai kommenttien vuoksi.

Apua sosiaalisen median aiheuttamiin haasteisiin

Jos olet huolissasi omasta tai läheisen sosiaalisen median käytöstä, tutustu keinoihin säädellä omaa sosiaalisen median käyttöä. Voit myös olla yhteydessä asiantuntijoihimme keinojen ja tuen löytämiseksi.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset