Sosiaalista mediaa ja siellä tehtäviä julkaisuja käytetään usein vahvistamaan omaa itsetuntoa sekä yhteenkuuluvuutta sosiaaliseen ryhmään. Julkaisujen tavoitteena on positiivisen palautteen saaminen vertaisilta ja itsen validointi. Positiivisten seurauksien sijaan toimintamme saattaa johdattaa meidät tuntemaan olomme pettyneiksi ja torjutuiksi sekä itsemme ja elämämme muita arvottomammiksi. Ajatuksemme saattavat lähteä radalle, jolla pohdimme sitä, miksi muut saavat enemmän tykkäyksiä, miksi joku henkilö ei tykännyt julkaisustamme tai miksi oma elämämme näyttää niin harmaalta muiden juhliessa ystäviensä kanssa tai matkustellessa ulkomailla.

FOMO (fear of missing out) on sosiaaliseen median vahvasti sidoksissa oleva termi, jolla viitataan pelkoon jäädä paitsi sisäpiirin asioista, vitseistä, kokemuksista ja tapahtumista. Sosiaalisessa mediassa pelko kohdistuu siihen, että jää ulkopuoliseksi tai ilman tiettyjä asioita, mikäli ei pysy aktiivisena sosiaalisen median alustoilla tai liity johonkin tiettyyn sosiaaliseen yhteisöön tai sovellukseen. Ulkopuolisuuden tunne korostuu sosiaalisessa mediassa, jossa muiden kokemat asiat tuodaan suoraan omien silmien eteen. Usein kuva on myös kiilloteltu. Tilanteista saatetaan valita vain parhaat hetket tai vaihtoehtoisesti kuvien tilanteet saattavat olla täysin lavastettuja. Vaikka tämän tiedostaisi, vaikuttaa kuva- ja päivitystulva ajatuksiimme ja tunteisiimme sekä saattaa aiheuttaa fyysistä oireilua.

Kuten tilanteet ja tapahtumatkin, myös ulkonäköä saatetaan vääristää sosiaalisessa mediassa, mikä edelleen vääristää kuvaamme todellisuudesta. Erilaiset suotimet ja muokkaukset ovat ennen päätyneet mallien kasvoille aikakausilehdissä, mutta nykyään ne ovat kaikkien saatavilla ja itsen retusointia voidaan viedä hyvinkin äärimmilleen. Kun selaamme toistuvasti pitkiäkin aikoja realismista irrotettuja kasvoja ja vartaloita, voi se herättää meissä tyytymättömyyttä itseemme ja kateutta. Tästä johtuen myös itsetuntomme saattaa laskea sosiaalisen median käytön myötä.

Apua sosiaalisen median aiheuttamiin haasteisiin

Jos sosiaalisen median käyttö haastaa omaa hyvinvointiasi, voit tutustua keinoihin säädellä omaa sosiaalisen median käyttöä. Voit myös olla yhteydessä asiantuntijoihimme keinojen ja tuen löytämiseksi.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset