Tämän päivän lapset ja nuoret ovat kasvaneet erilaisten ruutujen ja sosiaalisen median keskellä. Elämme ympäristössä, jossa täysi ruutuajan kieltäminen on haastavaa, miltei mahdotonta ja luultavasti myös tarpeetonta. Sosiaalinen media on vakiintunut keino pitää yhteyttä läheisiin ystäviin ja saada informaatiota. Lisäksi sosiaalinen media hyödyttää etenkin nuoria, joille sosiaaliset suhteet arkielämässä tuottavat haasteita, tai jotka hyötyvät itsensä kaltaisten ihmisten kohtaamisesta omaa identiteettiä tutkiessaan. Moni vanhempi kuitenkin miettii, kuinka lapsen sosiaalisen median käyttöön tulisi puuttua ja millaisia vaikutuksia sillä on.

Lasten ja nuorten sosiaalisen median käytön haasteet

Kuten aikuisillekin, sosiaalisen median käyttö voi aiheuttaa lapsille ja nuorille ahdistuneisuutta, masentuneisuutta, itsetunnon alenemista ja sosiaalisia paineita. Sosiaalinen media saattaa myös häiritä opiskelua, harrastuksia tai ihmissuhteita sekä nostattaa stressiä. Mitä aiemmin sosiaalisen median käytön aloittaa, sitä enemmän sillä on vaikutuksia mielenterveyteen. Aikuisväestöä suurempi määrä nuorista käyttää sosiaalista mediaa, eikä vanhemmilla aina ole tietoa siitä, mitä nuori tai lapsi tekee sosiaalisessa mediassa. On myös mahdollista, että lapsi tai nuori on avoin sosiaalisen median käytöstään, mutta vanhemmalla ei ole käsitystä siitä, millaisen sisällön tai toiminnan vastaanottajaksi käyttäjä altistuu.

Sosiaalinen media tarjoaa negatiivisen mahdollisuuden muiden ulkopuolelle jättämiseksi ja toisia satuttavia kommentteja pystyy monilla alustoilla jättämään anonyymisti tai nimimerkin takaa. Lapsuus ja nuoruus on herkkää aikaa kritiikin vastaanottamiselle, etenkin sen ollessa täysin perusteetonta, jolloin lapsi on vaarassa muodostaa kommenttien ja sisällön pohjalta vääristyneitä kuvia itsestään ja todellisuudesta. Nettikiusaaminen on haasteellista, sillä vanhemmilla tai opettajilla ei välttämättä ole lainkaan tietoa siitä, mitä älypuhelinten sisällä tapahtuu, eikä lapsi tai nuori pääse itse kiusaamista pakoon.

Tyypillisesti ihmisen aivot ovat kehittyneet täysin vasta noin 25-vuotiaana, jota ennen etenkin toiminnan ja tunteiden säätely sekä impulssikontrolli ovat nuorella ja lapsella puutteellisia. Tästä johtuen nuoren ja etenkin lapsen voi olla haasteellista ymmärtää julkaisemisen ja kommentoimisen pysyvyyttä ja seurauksia, jos kukaan ei ole ohjaamassa tai rajoittamassa toimintaa. Lapset ja nuoret ovat myös alttiita ryhmäpaineelle, jolloin myös sosiaalisessa mediassa saatetaan muiden esimerkistä lähteä mukaan itselle haitalliseen toimintaan tai liitytään sivustoille, joiden sisältö ei ole ikätasolle sopivaa.

Myös ulkonäköön liittyvät vaikutukset ja käsitysten vääristyminen koskettavat lapsia ja nuoria. Lisäksi heidän voi olla aikuisia vaikeampaa ymmärtää sitä, mikä sosiaalisessa mediassa on totta ja mikä ei, mikä koskettaa niin kuvallista materiaalia kuin sosiaalisen median kautta välittyvää väärää informaatiotakin. Murrosiässä keho muuttuu ja muutokset voivat yksistäänkin tuntua haasteellisilta ja herättää epämiellyttäviä tunteita. Kun sosiaalinen media syöttää vääristynyttä kuvaa kehoista ja ulkonäöstä, voi se olla erityisen haitallista nuorelle, joka etsii itseään ja kehorauhaansa.

Tukea sosiaalisen median käyttöön

Jos olet huolissasi lapsesi tai läheisesi sosiaalisen median käytöstä tai siihen liittyen on ilmennyt haasteita, joihin sinulla ei ole keinoja puuttua, voit tutustua myös muihin sosiaalisen median käytön hallintakeinoihin. Voit lisäksi olla yhteydessä asiantuntijoihimme avun ja tuen löytämiseksi.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset