Kuten elämässä ylipäätään, myös parisuhteissa, surun kokeminen on toisinaan välttämätöntä. Surun kokeminen on yksilöllistä, jolloin parisuhteen osapuolet surevat asioita eri tavoilla. Tämä korostuu erityisesti, mikäli suru on jaettua. Esimerkiksi yhteisen läheisen kuollessa, molemmilla on ollut omanlaisensa suhde menetettyyn läheiseen. Siinä missä toinen voi kaivata parisuhteessaan erityisen paljon tukea ja läheisyyttä, voi toinen vetäytyä ja tarvita aikaa olla yksin. Tällaisissa tilanteissa voit tuntea olosi yksinäiseksi ja kokea, ettei kumppanisi ymmärrä tarpeitasi, kun hän ei toimi itsellesi tyypillisellä tai toivomallasi tavalla. 

Kun vain toinen parisuhteessa suree

Asetelma on erilainen, mikäli suru koskettaa pääasiassa vain toista suhteen osapuolta. Surevan kumppanin tukeminen voi olla haastavaa, kun ei tiedä, kuinka kumppania tulisi tukea ja auttaa, tai ei tiedä, mitä hän tarvitsisi. Surevan kumppani saattaa tuntea syyllisyyttä siitä, ettei pysty edesauttamaan surevan hyvinvointia. Surevalla taas ei ole voimavaroja panostaa parisuhteeseen yhtä paljon kuin ennen. Tällöin kumppani saattaa jäädä ilman omien tarpeidensa tukemista ja toivoa surevan palautuvan omaksi entiseksi itsekseen. Surun myötä kommunikaatio parisuhteessa voi laskea ja ristiriidat saattavat lisääntyä surun herättämän vihan myötä. Suru voikin olla raskas ja kuormittava taakka parisuhteelle, mutta toisaalta siitä yhdessä selviäminen voi lähentää parisuhteen osapuolia.

Kuinka surevaa kumppania voi tukea?

Mikäli kumppanisi suree, osoita hänelle, että olet läsnä ja saatavilla, mikäli hän tarvitsee sinua. Toisen suru voi tarttua, jolloin on hyvä pitää huolta omasta jaksamisesta esimerkiksi säännöllisen elämänrytmin ja parisuhteen ulkopuolisten sosiaalisten suhteiden avulla. Surun käsittely vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä, mutta se alkaa kyllä vähitellen laantua. Kumppanisi suru voi nostattaa omat menneisyyden surukokemuksesi ja niiden tuomat tunteet pintaan. Anna itsesi ja kumppanisi tuntea surun tuomat tunteet ja ole tukena. Yhden ihmisen on kuitenkin haastavaa kantaa toisen surua, joten on hyvä tukeutua läheisiin ihmisiin. Tarvittaessa voit hakeutua myös ulkopuolisen avun piiriin, mikäli tilanne on liian raskas tai kuormittava itsellesi.

Mikäli sinua tai kumppaniasi on kohdannut suru, voit soittaa asiantuntijoillemme välittömän keskustelutuen saamiseksi.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset