Mielenterveys ei ole pelkästään mielenterveyshäiriöiden oireiden poissaoloa, vaan siihen kuuluu myös kokemukset hyvinvoinnista sekä kyky nauttia ja iloita elämästä. Positiivisella mielenterveydellä tarkoitetaan yksilön kokemusta omasta hyvinvoinnistaan ja hyvästä toimintakyvystä.

Positiiviseen mielenterveyteen kuuluu positiivisten tunteiden kokeminen, myönteinen käsitys omasta itsestä, kyky ylläpitää mielekkäitä ihmissuhteita, merkityksellisyyden tunne ja vaikutusmahdollisuudet omaan elämään. Positiivinen mielenterveys on voimavara, joka mahdollistaa elämästä nauttimisen ja haasteista selviämisen.

Mielenterveyden häiriöt ja positiivinen mielenterveys eivät sulje toisiaan pois: ihminen, jolla on mielenterveyshäiriö voi kokea positiivisen mielenterveyden tilansa hyväksi, ja toisaalta ihmisellä, jolla ei ole mielenterveyshäiriötä, voi olla puutteita henkisessä hyvinvoinnissa.

Miten ylläpitää positiivista mielenterveyttä?

Positiivista mielenterveyttä ylläpitävät terveelliset elämäntavat, päihteidenkäytön välttäminen, rentoutuminen ja mielekkäät harrastukset, toimivat sosiaaliset suhteet ja hyvät tunnetaidot. Voit lukea lisää mielenterveyden ylläpitämisestä täältä.

Jos olet huolestunut omasta mielenterveyden tilastasi ja tarvitset asiaan tukea tai neuvontaa, voit soittaa asiantuntijallemme alla olevaan numeroon ja voimme yhdessä pohtia, mitä tilanteellesi on tehtävissä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset