Ahdistuneisuushäiriöitä hoidetaan usein erilaisilla psykoterapioilla, joissa pääasiallisena hoitomenetelmänä toimii terapeutin ohjaama keskustelu sekä terapian ulkopuolella tehtävät harjoitteet. Psykoterapiakeskusteluissa paneudutaan asiakkaan ongelmiin ja niiden taustalla oleviin syihin. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että psykoterapiat ovat yleensä tehokas keino ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa. Hoidon kesto voi vaihdella alle kahdenkymmenen tapaamiskerran lyhytterapioista pitkäkestoisiin, vuosia kestäviin terapioihin.

Psykoterapiaa tarjoavat laillistetut psykoterapeuttikoulutuksen käyneet terveydenhuollon ammattilaiset ja terapian maksamiseen on mahdollista saada taloudellista tukea Kelalta. Kelan tukemaan kuntouttavaan psykoterapiaan pääsy edellyttää aina lääkärin tekemää ahdistuneisuushäiriön diagnoosia ja hoidon tarpeen arviointia.

Psykoterapian monet suuntaukset – minkä valitsen ahdistuneisuushäiriön hoitoon?

Psykoterapiasuuntauksia löytyy useita ja aiheeseen vihkiytymättömälle voi olla hämmentävää yrittää selvittää, mikä niistä sopisi parhaiten omaan ongelmaan. Ahdistuneisuushäiriöiden suhteen eri psykoterapiasuuntauksista eniten vakuuttavuutta tutkimuksissa on saanut kognitiivinen käyttäytymisterapia. Se on yleisin ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa käytetty psykoterapian muoto.

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa pyritään tunnistamaan ja muokkaamaan asiakkaan ahdistusta synnyttäviä ja ylläpitäviä haitallisia ajatusmalleja, kehittämään tunteidensäätelykykyä sekä löytämään terveitä selviytymiskeinoja ahdistuksen kanssa pärjäämisessä. Terapian pohjimmaisena tarkoituksena on auttaa asiakasta havaitsemaan yhteys hänen ajattelutapojensa ja ahdistuksensa välillä. Ahdistuneisuutta usein synnyttää ja ylläpitää erilaiset virheelliset ajatusmallit (esimerkiksi todennäköisyyksien yliarviointi, katastrofiajattelu ja kaikki tai ei mitään -ajattelu) ja näiden korjaamisella on mahdollista lievittää ahdistusoireilua. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa voidaan myös hyödyntää keskusteluhoidon lisäksi erilaisia altistamisharjoituksia, joissa asiakas totutellaan turvallisesti pieni askel kerrallaan ahdistusta herättäviin asioihin.

Tutkimusten mukaan paras hoitotulos useimpien ahdistuneisuushäiriöiden tapauksissa saadaan yhdistämällä psykoterapia ja lääkitys. Lääkityksellä on mahdollista lievittää oireiden vakavuutta.

Jos tarvitset apua hoitoon hakeutumisessa, älä epäröi soittaa asiantuntijallemme alla olevaan numeroon.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset