Melankolinen masennus on yksi masennuksen alatyypeistä ja se yleensä vakavuuden asteeltaan vaikeaa. Melankolisen masennuksen tunnuspiirteitä ovat anhedonia eli kyvyttömyys tuntea mielihyvää asioista, jotka sitä tavallisesti tuottavat sekä mielialareaktiivisuuden puuttuminen. Mielialan reaktiivisuuden puuttumisella tarkoitetaan sitä, että myönteiset asiat eivät onnistu tuottamaan iloreaktiota tai nostamaan mielialaa edes tilapäisesti. Noin 15-30 prosentilla masennusta sairastavilla on melankolinen masennuksen alatyyppi.

Melankolisen masennuksen oireet

Anhedonian ja mielialareaktiivisuuden puuttumisen lisäksi melankolisen masennuksen oireita ovat jatkuva alakuloisuus, painonlasku ja vähentynyt ruokahalu, ajatusten ja liikkeiden hidastuminen, tahaton liian aikainen heräily aamuisin ja unettomuus sekä syyllisyyden tunteet. Oireet ovat usein voimakkaampia aamuisin.  

Melankolisen masennuksen hoito

Masennuksen diagnosoimisesta ja hoidon tarpeen arvioinnista vastaa lääkäri. Hoidossa käytetään masennuslääkkeitä tai sähköhoitoa. Lisäksi voidaan hyödyntää psykoterapiaa. Useimmiten parhain hoitotulos saadaan yhdistelmähoidolla. Masennuslääkkeistä melankolisen masennuksen hoidossa käytetään usein trisyklisiä masennuslääkkeitä tai MAO-estäjiä.

Jos sinulla on masennusoireilua ja tarvitset asiaan välitöntä keskusteluapua, voit soittaa asiantuntijallamme alla olevaan numeroon ja voimme yhdessä pohtia mitä tilanteellesi on tehtävissä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset