Masennuksen hoitomuodot valitaan sen mukaan, kuinka vakava-asteisesta masennuksesta on kyse ja minkälaisia hoitomuotoja on saatavilla. Masennuksen hoidossa käytetään biologisia (lääkitys, sähköhoito) ja psykologisia menetelmiä. Lääkitystä ja sähköhoitoa käytetään tyypillisesti keskivaikeissa ja vaikeissa masennustiloissa. Psykoterapeuttisia menetelmiä sen sijaan käytetään useimmiten lievissä ja keskivaikeissa masennuksissa. Lyhyet, alle 10 käyntikerran kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapiat on todettu hyödyllisiksi masennuksen hoidossa. Psykoterapia voi olla sekä kasvokkain vastaanotolla tapahtuvaa, että etäyhteyden välityksellä toteutuvaa. Myös terveydenhuollon ammattilaisen ohjauksessa itsenäisesti suoritettavat  nettiterapiat  (mielenterveystalo.fi/nettiterapiat)  ovat lievissä ja keskivaikeissa masennuksissa oivia hoitomuotoja. Psykoterapeuttiset menetelmät ja lääkehoito on todettu lievissä ja keskivaikeissa masennustiloissa yhtä tehokkaiksi hoitomuodoiksi. Niiden yhtäaikainen käyttö on kuitenkin tehokkaampaa kuin pelkästään toisen (Depression Käypä Hoito -suositus).  

Masennuksen hoidossa on kolme vaihetta. Akuuttivaiheen hoidon tavoitteena on oireettomuus. Jatkohoidon tavoitteena on oireiden palaamisen ehkäisy ja ylläpitohoidon tavoitteena ehkäistä uuden sairausjakson puhkeaminen.  Masennuksen hoidossa myös vertaistuki on tärkeää niin sairastuneen kuin omaisenkin avuksi. Voit tutustua oman paikkakuntasi vertaistukiryhmään esimerkiksi  mielimaastary.fi-sivuilla.  

Jos masennuksen hoitoon hakeutuminen tuntuu vaikealta, soita asiantuntijoillemme.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset