Lievä masennus on yleinen mielenterveyden häiriö. Lievästä masennuksesta kärsii noin 10-15 % aikuisista. Lievä masennus heikentää toimintakykyä ja voi haitata ihmissuhteita, työskentelyä tai opiskelua. On tyypillistä, että lievästikin masentunut lamaantuu ja eristäytyy normaaleista elämänkuvioistaan. Masennus jaetaan eriasteisiin masennusasteisiin sen mukaan, kuinka vaikea-asteisista oireista ja vakavasta toimintakyvyn laskusta on kysymys. Masennusasteet jaetaan lieviin, keskivaikeisiin, vaikeisiin ja psykoottisiin masennustiloihin.  Jos oma masentuneisuus mietityttää niin, voit arvioida masennustestin avulla tilannettasi. Muista kuitenkin, että masennusdiagnoosin tekeminen on aina lääkärin tehtävä.  

Lievän masennuksen oireet  

Lievä masennus koostuu erilaisista oireista mutta keskeisin masennuksen oire on masentunut mieliala tai selvästi vähentynyt mielenkiinto asioihin, joihin aiemmin on tuntenut mielenkiintoa. On kuitenkin tavallista, että erilaisiin elämänvaiheisiin voi liittyä alakuloa tai surua. Ohi mennessään ne ovat normaaleja tuntemuksia, eivätkä tarkoita, että kyseessä olisi diagnosoitava masennustila.   

Lievässä masennuksessa oireet haittaavat arkista toimintaa, ihmissuhteita ja työelämää tai opiskeluja vain hieman. Tällöin yleensä kykenee käymään töissä, mutta se saattaa vaatia erityistä ponnistelua. Toimintakyky on heikentynyt tavanomaisesta. Lievää masennusta hoidetaan perusterveydenhuollossa, eli esimerkiksi terveyskeskuksessa, koulu- tai työterveyshuollossa tai neuvolassa. Lievän masennuksen hoitoon soveltuvat hyvin esimerkiksi itsenäisesti suoritettavat nettiterapiat tai lyhyt psykoterapeuttinen työskentely. Tehokkainta on masennuslääkityksen ja psykoterapeuttisen hoidon yhdistäminen.   

Lievä masennus vai kaamosmasennus  

Kaamosmasennus on talvikuukausina ilmenevä masennus, johon kuuluu tavanomaisia masennusoireita, mutta jotka ilmenevät talvisin ja toistuvat vuosittain samaan aikaan. Kesällä oireet häviävät. Kaamosmasennus voimistuu yleensä iän myötä. Kaamosmasennuksesta kärsii n. 1 % aikuisista. Lisäksi 10-30 % kärsii lievemmästä kaamosoireilusta ilman varsinaista masennusta.  

Lievän masennuksen hoitoon on monenlaisia lääkkeellisiä ja psykoterapeuttisia keinoja. Oireiden vaikea-asteisuus, kesto ja luonne määrittelevät millä tavoin niitä hoidetaan. Masennuksen tunnistaminen ja oikea-aikainen hoito ovat tervehtymisen kannalta keskeisessä asemassa. Masennuksen hoidosta voit lukea lisää täältä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset