Lapsilla ja nuorilla koronaviruksen aiheuttama tauti on yleensä lieväoireinen. Poikkeusolojen aiheuttama kriisi koskee kuitenkin vahvasti myös lapsia ja nuoria, jotka huomaavat herkästi, mitä heidän ympärillään tapahtuu, ja kuinka heidän elämänsä läheiset aikuiset reagoivat muuttuviin olosuhteisiin. Läheisiltään lapset keräävät vihjeitä siitä, kuinka omia tilanteen herättämiä tunteita säädellään. Lapsi tai nuori saattaa myös hakea huoltajiltaan aiempaa runsaammin huomiota. Parhaiten omaa lasta pystyy tukemaan kohtaamalla poikkeusolot ja niiden vaikutukset itsevarmasti ja rauhallisesti, jolloin turvallisuudentunne siirtyy myös lapsille.

Huomaa muutokset

Kuten aikuisillakin, myös lapsilla ja nuorilla reaktiot poikkeusoloihin ja niiden herättämiin tunteisiin vaihtelevat. Aikuisten tavoin lapsilla ja nuorilla saattaa esiintyä keskittymisvaikeuksia, ruokailu- ja unitottumuksien muutoksia, fyysisiä särkyjä tai kipuja, aiemmin mielihyvää tuottaneiden asioiden välttelyä sekä päihteiden käyttöä. Lisäksi lapsi tai nuori saattaa olla itkuinen, ärtynyt tai liiallisesti huolestunut ja surullinen. Hänen koulusuoriutumisensa saattaa laskea tai hän saattaa vältellä kouluun liittyvien velvollisuuksien suorittamista ja osallistumista opetukseen. Erityisesti nuorempien lasten kohdalla, stressi voi aiheuttaa käyttäytymisen taantumista, jolloin jo kertaalleen opitut asiat ikään kuin unohtuvat. Tästä johtuen lapsi voi alkaa esimerkiksi kastella sänkynsä tai vaatia aikuiselta apua asioissa, jotka hän on aiemmin tehnyt itsenäisesti.

Tarjoa tukea ja tietoa

Lapsille ja nuorille tulisi puhua koronaviruksesta avoimesti ja tarjota heille tietoa ikätasoon soveltuvasti. Lapsella tai nuorella saattaa herätä kysymyksiä ja huolia poikkeustilanteeseen liittyen ja on tärkeää, että hänelle tarjotaan vastauksia huolien lievittämiseksi. Koska koronavirusta käsitellään runsaasti mediassa ja liikkeellä on myös totuudenvastaista informaatiota, on tärkeää seurata lasten median kulutusta. Nuorempi lapsi saattaa ymmärtää kuulemansa tai näkemänsä väärin ja sen vuoksi huolestua tilanteesta normaalia enemmän. Vanhemmat lapset ja teini-ikäiset taas saattavat päätyä internetin kautta lähteisiin ja keskustelupalstoille, joilla levitetään väärää tietoa, joiden suodattamiseen heidän medialukutaitonsa ei ole vielä riittävää.

Huoltajana tai muutoin lapselle tai nuorelle läheisenä aikuisena sinun tulisi toimia esimerkkinä siitä, kuinka tilannetta käsitellään. Ilmaise lapselle, että negatiivisten tunteiden kokeminen on sallittua ja normaalia tässä tilanteessa, kuten muutoinkin. Voit kertoa, kuinka itse olet käsitellyt omia heränneitä kokemuksiasi tai kertoa lapselle keinoja käsitellä omia tunteitaan. Kannusta lasta tai nuorta kertomaan tunteistaan ja luo kotiin avoimuuden ilmapiiriä ottamalla vastaan asiat, joita lapsi tai nuori haluaa kertoa.

Säilyttäkää arjessanne rutiinit, joihin kaikki sitoudutte. Myös lapsille on tärkeää pitää selvät rajat velvollisuuksien ja vapaa-ajan välillä. Huolehtikaa yhdessä säännöllisistä ruokailu-, uni- ja liikuntatottumuksista. Sosiaaliset kontaktit ovat lapsille ja nuorille yhtä lailla tärkeitä, kuten aikuisillekin, joten löytäkää keinoja, joilla lapsi tai nuori voi olla yhteydessä ystäviinsä viranomaisten ohjeistuksia noudattaen. Vietä myös itse aikaa lapsen tai nuoren kanssa. Voitte esimerkiksi yhdessä käydä ulkoilemassa, katsoa elokuvaa tai pelata perheen kesken lautapelejä.

Mikäli sinulla herää huoli lapsesi hyvinvoinnista ja tilanteeseen puuttumiseen ei löydy ratkaisuja, voit olla puhelimitse yhteydessä asiantuntijoihimme saadaksesi apua ja tukea perheesi tilanteeseen.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset