Ystävän, perheenjäsenen tai elämänkumppanin masennus voi herättää meissä monenlaisia ristiriitaisiakin tunteita. Läheisen masennus voi huolestuttaa meitä ja haluamme luonnollisesti tarjota apua ja tukea. Toisaalta läheisen masennus voi tuntua meistä myös kuormittavalta tai masentuneen käyttäytyminen voi näyttäytyä meille vieraalta. Miten siis masentunutta läheistä voisi yrittää ymmärtää ja auttaa?

Miten auttaa masentunutta läheistä?

Masennukselle on tyypillistä eristäytyminen muista ihmisistä. Alkuun masentuneen auttamisessa pääset ottamalla yhteyttä ja sopimalla yhteinen matalan kynnyksen tapaaminen. Usein jo pelkkä toisen ihmisen läsnäolo ja tieto siitä, että toinen välittää voivat auttaa masennuksesta kärsivää.

Jos ei ole itse sairastanut masennusta, voi olla vaikeaa yrittää ymmärtää, mitä toinen käy läpi ja päästä hänen kokemukseensa sisälle. Tässä voi auttaa tiedon hankkiminen, esimerkiksi tutustuminen masennuksen tyypillisiin oireisiin ja sen vaikutuksiin sairastuneen elämään. Läheisen henkilökohtaisesta kokemuksesta kysyminen voi myös auttaa ymmärtämään, miltä masennus voi tuntua. Jos läheisesi ei halua puhua aiheesta, on syytä kunnioittaa hänen rajojaan.

Masentuneen auttamisessa pitkälle pääsee toisen empaattisella kuuntelemisella. Voit osoittaa huoltasi kysymällä hänen jaksamisestaan ja kuuntelemalla häntä tuomitsematta. On tärkeää olla vähättelemättä toisen kokemusta tai tunteita. Älä esimerkiksi kehota toista ”ottamaan itseään niskasta kiinni” tai syytä häntä laiskuudesta. Voit myös kysyä voisitko tehdä jotain konkreettista auttaaksesi häntä.

On kuitenkin syytä muistuttaa, että loppujen lopuksi läheisesi masennus ei ole sinun vastuullasi. Vaikka haluat luonnollisesti tukea toista, ei ole sinun tehtäväsi toimia hänen terapeuttinaan. Parhaiten autat masennuksesta kärsivää ohjaamalla hänet ammattiavun piiriin tai kannustamalla häntä jatkamaan jo käynnissä olevaa hoitoa. Läheisen mielenterveyden häiriöt voivat olla ympärillä oleville hyvinkin kuormittavia, ja on tärkeää pitää huolta omista rajoista ja jaksamisesta.

Jos läheisesi masennus herättää sinussa huolta ja tarvitset pikaista keskusteluapua, voit soittaa asiantuntijallemme alla olevaan numeroon ja yhdessä voimme pohtia mitä tilanteelle on tehtävissä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset