Kiusaaminen jättää jäljen kiusattuun ja sen vuoksi siihen tulisi puuttua välittömästi kiusaamista havaittuaan. Kiusaamisen ennaltaehkäisyllä on myös tärkeä rooli kiusaamisen estämisessä.

Välitön puuttuminen kiusaamiseen

On tärkeää, että kiusattu tulee kuulluksi ja ymmärretyksi. Mikäli saat tietoosi lasta kiusattavan, ota tilanne puheeksi lapsen kanssa ja kuuntele, mitä hänellä on kerrottavanaan. Korosta lapselle, ettei kiusaaminen ole hänen vikansa ja häneen kohdistettu toiminta on väärin. Voitte yhdessä tutustua kiusaamisesta kertoviin tietolähteisiin tai voit itse kertoa lapselle, miksi jotkut ihmiset kiusaavat. Tämä korostaa lapselle sitä, ettei hän ole tehnyt mitään väärää, vaan taustalla on kiusaajaan ja ryhmän rakentumiseen liittyviä tekijöitä. Älä väheksy lapsen kertomaa tai mitätöi sitä normalisoimalla kiusaamiskokemusta. Mikäli lapseen kohdistettu toiminta on ollut lapsesta epämiellyttävää ja se on toistuvaa, on kyseinen toiminta kiusaamista.

Joskus voi olla hyödyllistä pyytää lasta kirjoittamaan ylös missä, milloin, kuka kiusasi ja miten sekä miltä tilanne lapsesta itsestään tuntui. Tämä tekee kiusaamisen näkyväksi ja aikuisten voi olla helpompaa ymmärtää sen laajuus ja asiat, joihin tulee erityisesti puuttua. Lapsen tulisi voida kanavoida kiusaamisesta syntyneet tunteet, jolloin esimerkiksi musiikkiin, kirjoittamiseen, taiteeseen tai liikuntaan kannustaminen voivat olla hyviä keinoja. Sosiaaliset verkostot ovat tärkeä kiusaamisen vaikutuksia estävä tekijä, jolloin ystävien löytäminen muista ympäristöistä, esimerkiksi harrastuksista, on hyvä keino tasapainottaa tilannetta. Kiusatuille on saatavilla myös vertaisryhmiä kokemusten käsittelemiseksi.

Apua kiusaamiseen

Vaikka kiusaaja perustelisi kiusaamista kiusattuun liitetyillä ominaisuuksilla, ovat syyt tätä monitahoisemmat, eikä kiusaaminen ole koskaan kiusatun vika. Mikäli kiusaamista tapahtuu koulussa, edellyttää siihen puuttuminen vanhempien ja koulun henkilökunnan saumatonta yhteistyötä. Kiusaamiseen liittyen voit olla yhteydessä lapsen luokanopettajaan, kouluterveydenhuoltoon tai rehtoriin. Voit myös kääntyä asiantuntijoidemme puoleen puhelimitse tuen ja suunnan löytämiseksi.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset