Kiusaamisen ennaltaehkäisyssä lapsen elämässä olevilla aikuisilla on tärkeä rooli. Vanhemman, varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja koulun henkilökunnan tulee kasvattaa lapsi siten, ettei kiusaamista hyväksytä ja kiusattua puolustetaan.

Jo pienelle lapselle tulisi kotona selittää, mitä kiusaaminen on ja kannustaa lasta kertomaan aikuiselle kiusaamista havaitessaan. On tärkeää, että aikuinen selkeästi tuomitsee kiusaamisen ja myös omalla toiminnallaan vahvistaa tätä näkemystä, eikä siten esimerkiksi vähättele, syrji tai puhu pahaa muista ihmisistä lapsen kuullen. Netti ja sosiaalisen median alustat ovat tuoneet uusia ulottuvuuksia myös kiusaamiseen. Lapsille tulee opettaa, ettei anonymiteetti ja laitteiden kautta kommunikointi oikeuta minkäänlaiseen väärinkäytökseen. Vanhemman olisi hyvä pysyä kärryillä siitä, millaisia alustoja lapsi käyttää sekä puhua lapsen kanssa käytön rajoista ja säännöistä.

Erityisesti ryhmien kanssa toimivien aikuisten tulee kiinnittää huomiota hyvän yhteishengen luomiseksi. Kouluihin kehitetty kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, KiVa Koulu, pyrkii ehkäisemään kiusaamista ja puuttumaan kiusaamistilanteisiin. Myös kiusaajille tulee tarjota tukea yhteishengen parantamiseksi. Kiusaajilla tulee olla mahdollisuus ottaa uudenlainen rooli ryhmässä ja ansaita huomiota rakentavemmilla tavoilla. Lisäksi ryhmissä tulee tuoda esiin vastuu, joka hiljaisilla hyväksyjillä on kiusaamisen ehkäisyssä ja kiusaamiseen puuttumisessa.

Apua kiusaamiseen

Vaikka kiusaaja perustelisi kiusaamista kiusattuun liitetyillä ominaisuuksilla, ovat syyt tätä monitahoisemmat, eikä kiusaaminen ole koskaan kiusatun vika. Mikäli olet huolissasi lapsesta, jota kiusataan, voit tutustua keinoihin, joilla tilanteeseen voi puuttua. Kaikissa huolissa voit myös kääntyä asiantuntijoidemme puoleen puhelimitse tuen löytämiseksi.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset