Lapsen ja nuoren sosiaalisen median käytön valvonta on tärkeää, mutta käytännön keinoja miettiessä on hyvä pohtia keinoja, joilla sosiaalisen median käyttöä voidaan tarkkailla ilman lapsen luottamussuhteen vaarantumista. Vaikka lapsen säännöllinen sosiaalisen median monitorointi voikin opettaa, ettei sisältöä, jota vanhemmilleen ei näyttäisi, kannata julkaista kaikkien ihmisten nähtäväksi, on se luottamuksen kannalta huono keino. Toimivin vaihtoehto on keskustella sosiaaliseen mediaan liittyvistä säännöistä lapsen kanssa jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja pitää keskustelu avoimena neuvottelulle ja yhteisymmärryksen muodostamiselle. Avoin keskustelu antaa myös lapselle tai nuorelle mahdollisuuden tuoda huolensa esiin, mikäli hän kohtaa sosiaalisessa mediassa jotain huolestuttavaa tai epämiellyttävää.

Lapselle ja nuorelle on tärkeää tarjota tietoa siitä, kuinka sosiaalista mediaa tulisi käyttää ja millaisia haasteita sen käyttämisestä voi seurata. Erilaisia rajoituksia ja sääntöjä on hyvä perustella pelkkien rajojen asettamisen sijaan. Kerro myös tunteista, joita sosiaalisen median käytöstä voi seurata erilaisissa tilanteissa ja kehota lasta tai nuorta kertomaan netissä ilmenevästä kiusaamisesta tai ongelmista itsellesi tai muulle turvalliselle aikuiselle.

Sosiaalisen median käytön rajoiksi voidaan tarpeen mukaan pohtia esimerkiksi puhelimen ottamista pois yöksi tai opiskelujen ajaksi. Keskustele myös nuoren kanssa siitä millaisia sovelluksia tai alustoja hän käyttää ja mihin tarkoitukseen hän niitä käyttää. Voitte myös yhdessä tutustua sovellukseen tai alustaan ja lapsi tai nuori voi esitellä sitä sinulle. Jos et ole tietoinen jonkin sovelluksen käytöstä, on hyvä tutustua siihen myös itsenäisesti. Voit tehdä itsellesi profiilin ja tarkkailla millaista sisältöä alusta sinulle tarjoaa, ketkä voivat kommunikoida sinulle ja mitä tietoja itsestäsi on saatavilla. Kuvapalveluiden kohdalla voitte yhteisesti sopia etenkin nuorempien lasten kohdalla, että lapsi voi käyttää sovellusta jakaakseen elämäänsä ystäviensä kanssa ja päästäkseen osaksi yhteisöä jakamalla arjestaan kuvia, joissa hän ei näy itse. Näin lapsi voi jakaa kokemuksiaan ilman, että sovelluksen käyttö keskittyy ulkonäköön.

Muista toimivasi itse lapselle tai nuorelle esimerkkinä. Vanhemman sosiaalisen median käyttö osoittaa lapselle ja nuorelle hyväksyttävän käytön mallia. Mikäli älypuhelimen käyttö on kiellettyä tiettyihin aikoihin, esimerkiksi ruokaillessa, tulisi sinun itsekin noudattaa näitä sääntöjä. Vanhemman sosiaalisen median käyttö saattaa häiritä vanhemmuutta ja aiheuttaa ristiriitoja vanhempien väliseen suhteeseen. Omaakin sosiaalisen median käyttöä on siis syytä tarkkailla.

Tukea sosiaalisen median käyttöön

Jos olet huolissasi lapsesi tai läheisesi sosiaalisen median käytöstä tai siihen liittyen on ilmennyt haasteita, joihin sinulla ei ole keinoja puuttua, voit tutustua myös muihin sosiaalisen median käytön hallintakeinoihin. Voit lisäksi olla yhteydessä asiantuntijoihimme avun ja tuen löytämiseksi.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset