Avointa suhdetta harkitessa on parisuhteen luottamuksen oltava kunnossa ja keskusteluyhteyden avoin. Suhteen avaaminen edellyttää, että molemmat ovat yhtä mieltä asiasta ja päätöstä on harkittu huolellisesti. Myös rajoista on hyvä puhua tarkasti ennen suhteen ulkopuolisten henkilöiden tuomista omaan parisuhteeseen. Harkinnassa on hyvä puntaroida ainakin sitä, miksi suhteen haluaa avata, haluavatko molemmat vai vain toinen toteuttaa seksuaalisuuttaan parisuhteen ulkopuolella sekä onko parisuhteessa taipumusta esimerkiksi mustasukkaisuuteen.

Ennalta onkin hyvä listata keinoja käsitellä mustasukkaisuutta ja muita tunteita, joita suhteen avaamisesta saattaa seurata. Avoimeen suhteeseen ei tule lähteä sen perusteella, että yrittää pelastaa parisuhteen, jossa on ongelmia, haluaa tutkia muita vaihtoehtoja romanttisesti tai tunteita on jo syntynyt parisuhteen ulkopuoliseen henkilöön ja haluaa toimia tunteidensa eteen.

Ennen parisuhteen avaamista on hyvä punnita hyötyjä ja haittoja, joita siitä mahtaisi juuri teille teidän tilanteessanne seurata. Avoin suhde saattaa kärjistää parisuhteen jo olemassa olevia ongelmia, joten on hyvä miettiä, onko parisuhteessa ratkaisemattomia ristiriitoja, jotka tulisi selvittää ennen suhteen mahdollista avaamista. Avoimen suhteen aloittaminen ja ylläpitäminen vaatii runsaasti kommunikaatiota, joustavuutta, rehellisyyttä, omista tunteista ja tarpeista viestimistä sekä avoimuutta myös toisen ajatuksille.

Ennalta voi sopia, kuinka tietyissä tilanteissa toimitaan yhdessä. Mitä jos toinen ei koekaan kokemusta itselleen sopivaksi, vaikkei osannut sitä ennalta odottaa? Miten toimitaan, jos toisella herää romanttisia tunteita suhteen ulkopuoliseen henkilöön? Puhutaanko yksittäisistä ulkopuolisista suhteista yksityiskohtaisesti, suurpiirteisesti vai ei ollenkaan? On tärkeää huomioida myös ehkäisy ja molempien seksuaaliterveydestä huolehtiminen.

Tukea parisuhteeseen

Mikäli parisuhteeseesi liittyvät asiat mietityttävät tai huolestuttavat sinua, voit olla puhelimitse yhteydessä asiantuntijoihimme sinulle oikean tuen löytämiseksi.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset