Bulimian hoidossa pyritään lopettamaan sairaudelle tyypilliset ahmintakohtaukset ja niiden kompensointi (kuten oksentelu), korjaamaan sairauden aiheuttamia fyysisiä haittoja sekä vaikuttamaan häiriön taustalla oleviin psykologisiin tekijöihin, kuten negatiiviseen kehonkuvaan ja häiriintyneeseen ruokasuhteeseen.

Bulimian hoito on moniammatillista yhteistyötä, ja hoitoon voi osallistua lääkärin lisäksi ravitsemusterapeutti, psykologi, psykoterapeutti ja fysioterapeutti. Hoidossa voidaan hyödyntää ravitsemusterapiaa, fysioterapiaa, erilaisia psykoterapioita sekä lääkitystä.

Bulimian itsehoidolliset keinot

Lievissä tapauksissa bulimiaa voidaan hoitaa itsehoidollisilla menetelmillä. Itsehoidossa oleellista on pakonomaisen laihdutuksen lopettaminen, säännöllinen ruokailurytmi, tunteidensäätelykyvyn ja itsetunnon kehittäminen ja tietoisemman suhtautumistavan opettelu syömiseen. Voit tutustua Mielenterveystalon Irti ahminnasta! -itsehoito-ohjelmaan täällä.

Bulimian hoito terveydenhuollossa

Terveydenhuollossa bulimiaa hoidetaan usein ravitsemusterapialla, psykoterapialla ja psykofyysisellä fysioterapialla. Ravitsemusterapiassa keskitytään täsmäsyömisen ylläpitämiseen, esimerkiksi säännölliseen ruokailurytmiin ja monipuoliseen ruokavalioon. Psykoterapian ja fysioterapian keinoilla voidaan taas kehittää sairastuneen kehonkuvaa ja itsetuntoa positiivisempaan suuntaan sekä muokkaamaan syömishäiriön taustalla olevia haitallisia ajattelu- ja toimintamalleja. Psykoterapioista erityisesti kognitiivinen käyttäytymisterapia ja interpersoonallinen psykoterapia ovat tehokkaita bulimian hoidossa. Kun kyseessä on nuori, voidaan hyödyntää myös perheterapiaa.  

Hoidossa voidaan käyttää terapioiden lisäksi myös SSRI-lääkkeitä (esimerkiksi fluoksetiinia), jotka lievittävät ahmimiskohtausten pakonomaisuutta. Lääkitystä käytetään usein myös, jos bulimian ohella esiintyy muita mielenterveyshäiriötä, kuten masennusta tai ahdistuneisuutta.

Jos epäilet, että sairastat bulimiaa ja tarvitset asiaan pikaista keskusteluapua tai neuvontaa hoitoon hakeutumisessa, älä epäröi ottaa yhteyttä asiantuntijaamme alla olevaan numeroon.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset